Hotărârea nr. 47/1998

HOTARAREnr. 47 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 47 din 03/26/1998 privind realizarea unor lucrari de reabilitare a liniei de centura
HOT. 47 26/03/1998
HOTARIRE numar 47 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 47 din 03/26/1998

privind realizarea unor lucrari de reabilitare a liniei de centura

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

 

 

                               HOTARARE

      privind  realizarea unor lucrari de reabilitare a liniei de centura

 

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Departamentului Servicii Publice, Departamentului Economic, al Directiei Relatii Internationale si al Directiei Generale Juridic, Legislatie, Contencios;

      In conformitate cu prevederile Ordonantelor de Urgenta ale Guvernului Romaniei nr.30 si 32/1997;

      Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."c" si art.28 alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                               Hotaraste:

 

 

      Articol unic - Se autoriza Domnul Viorel Lis, Primarul general al municipiului Bucuresti, sa medieze tratativele si negocierile dintre Societatea EDEK-Grecia si S.C.DRUPO S.A., privind conditiile principale de colaborare intr-un joint venture dintre acestea, pentru derularea unui credit extern  in valoare de 200 milioane USD, ce va fi folosit pentru reabilitarea liniei de centura a Capitalei.

      La finalizarea tratativelor, Primarul General si S.C. DRUPO S.A. vor informa Consiliul General al municipiului Bucuresti asupra celor convenite si vor prezenta spre aprobare, actele incheiate.

 

 

 

 

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                           Lucian Radu

 

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.47

 

 

 

                         PROTOCOL DE INTENTIE

 

 

Intre:

      EDEK S.A. (HELLENIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION COMPANY) GRECIA

      Reprezentata de Presedinte D-nul SOTIRIS EFSTATHIOU si

                                 D-nul FIDANIS EMMANUIL, reprezentant in Romania al Societatii EDEK Gr, cu sediul provizoriu ales in Romania, B-dul Turda 129, Bloc 1, ap.92, sector 1, telefon 244.32.38, 666.30.07, fax 223.46.10.

 

      Si,

      Societatea Comerciala DRUPO S.A.-

      Reprezentata de d-nul ing. Bratu Constantin, Directir General, cu sediul in strada G-ral Florescu nr.8, sectore 3, Bucuresti

 

      Cele doua societati isi declara prin reprezentantii legali, intentia de a colabora in cadrul unui join venture, pentru realizarea in comun a lucrarilor de reabilitare a cca.90 km din traseul liniei de centura a municipiului Bucuresti - Romania.

      In acest sens, cele doua societati au luat cunostiinta de acordul Bank Of America, reprezentata de D-nul Vicepresedinte St.Bourne - obtinut prin intermediul D-nului Fidanis Emmanuil - de acordare a unui credit de 200.000.000 USD, la care este estimata valoarea lucrarilor.

      Beneficiarul creditului ar urma sa fie Consiliul General al municipiului Bucuresti - Romania, iar derularea sa se va face prin CEC - Romania.

      Ambele societati vor pune la dispozitie utilajele necesare pentru realizarea la timp si in conditii de calitate, la standardele europene, a lucrarilor convenite.

      Creditul oferit de Bank Of America, va fi folosit pentru materia prima a  fortei de munca, a proiectarii, precum si pentru achizitionarea de utilaje specifice, in completarea celor aduse de cele doua societati.

      Partile semnatare convin ca derularea join venture sa se faca prin intermediul unui contract ce va fi incheiat dupa aprobarea prezentului material de Consiliul General al municipiului Bucuresti - Romania.

      Intentia celor doua societati, cuprinsa in prezentul protocol - a fost prezentata verbal D-nului Viorel Lis - Primar General al municipiului Bucuresti, urmand a fi prezentata Consiliului General al municipiului Bucuresti - Romania.

      Semnatarii prezentului protocol isi exprima intentia de a continua colaborarea si dupa terminarea lucrarilor ce fac obiectul acestui protocol, pentru realizarea si altor lucrari in domeniu, cu acordul ambelor societati.

      Joint Venture se va supune legislatiei Romane.

      Societatea EDEK - GRECIA, va face diligentele necesare pentru deschiderea in Romania a unei societati comerciale, persoana juridica romana.

      Conditiile concrete de derulare a afacerii vor fi stipulate in contractul ce se va incheia, dupa obtinerea acordului de principiu al Consiliului General al municipiului Bucuresti - Romania.

 

 

 

      S.C. EDEK S.A. GRECIA               S.C. DRUPO S.A

      SOTIRIS EFSTATHIOU                        ing.BRATU CONSTANTIN

 

 

 

Incheiat azi 02.03.1998, Bucuresti