Hotărârea nr. 44/1998

HOTARAREnr. 44 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 44 din 03/26/1998 privind modificarea Hotararii C.G.M.B.nr.59/1997
HOT. 44 26/03/1998
HOTARIRE numar 44 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 44 din 03/26/1998

privind modificarea Hotararii C.G.M.B.nr.59/1997

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

 

 

                                    HOTARARE

              privind  modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.59/1997

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Secretarului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consilului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile Legii nr.42/1991 si ale Legii nr.27/1994;

      In temeiul prevederilor art.20(2), lit."h" si ale  art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

 

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                               Hotaraste:

 

 

      Articol unic - Se modifica si se completeaza prevederile articolului 3 al Hotararii Consilului General al municipiului Bucuresti nr.59/1997, prin introducerea unui aliniat 2, in urmatoarea redactare:

 

      "Beneficiarii, cu brevet, ai Legii nr.42/1991, au dreptul sa se asocieze cu persoane fizice sau juridice, in scopul desfasurarii activitatii, in spatiile pe care le detin cu contract de inchiriere".

 

 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                 Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.44