Hotărârea nr. 42/1998

HOTARAREnr. 42 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 42 din 03/26/1998 privind aprobarea planului de urbanism zonal "Extindere Sos.Odai - Aleea Teisani"
HOT. 42 26/03/1998
HOTARIRE numar 42 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 42 din 03/26/1998

privind aprobarea planului de urbanism zonal "Extindere Sos.Odai - Aleea Teisani"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

 

 

 

                                   HOTARARE

                  privind aprobarea planului de urbanism zonal

                     "Extindere Sos.Odai - Aleea Teisani"

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea planului de urbanism zonal "Extindere Sos.Odai - Aleea Teisani";

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                Hotaraste:

 

 

      Articol unic - Se aproba planul urbanistic zonal "Extindere Sos.Odai - Aleea Teisani".

 

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

                                       Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.42

 

 

                           ANEXA NR. LA HOT.42/26.03.1998

 

                                  T A B E L

                           cu pla urnanistic zonal

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii        Functiune           Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

                 SECTOR 1

1. Sos.Odai - Aleea  Teisani      extindere PUZ        3CA19/6/97    18/1998

   parcela A 317/6

--------------------------------------------------------------------------------

    Arhitect sef al municipiului

           Bucuresti                                 Sef Serviciu,

       arh.Adrian Bold                            arh.Maria Rodeanu