Hotărârea nr. 4/1998

HOTARAREnr. 4 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 4 din 01/29/1998 privind rectificarea bugetului CGMB pe anul 1997
HOT. 4 29/01/1998
HOTARIRE numar 4 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 4 din 01/29/1998

privind rectificarea bugetului CGMB pe anul 1997

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

                       privind rectificarea bugetului

           Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1997

 

     Analizand expunerea de motive a primarului general;

     Avand in vedere raportul Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile legii finantelor publice nr.72/1996 si Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.243/18.12.1997 privind rectificarea bugetului pe anul 1997;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."e" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Bugetul propriu al Consiliului general al municipiului Bucuresti pe anul 1997, aprobat prin Hotararea nr.243/18.12.1997, se majoreaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 21.395.000,0 mii lei si se modifica in structura conform datelor din anexele 1-3.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Primarul general prin Departamentul Economic - Directia Generala Buget, Contabilitate, Financiar va introduce modificarile corespunzatoare in bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1997, potrivit prevederilor de la art.1.

 

     Art.3- Structura veniturilor fondului special pentru igienizare pe anul 1997 se modifica corespunzator influentelor in nivelul alocatilor de la buget cu aceasta destinatie, prevazute in anexe.

 

     Art.4- Bugetele Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, Regiei Autonome de Transport Bucuresti si Regiei Generale de Apa Bucuresti pe anul 1997, se modifica cu influentele in nivelul alocatiilor pentru investitii si subventiilor pentru diferente de pret si tarif cuprinse in anexele

3-3.1.

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.4