Hotărârea nr. 37/1998

HOTARAREnr. 37 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 37 din 03/26/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice
HOT. 37 26/03/1998
HOTARIRE numar 37 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 37 din 03/26/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

   privind  aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

        definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

 

       Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti , prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

       Tinand seama de avizele obtinute prin:

-Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

-Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.37

 

                        ANEXA NR.1 LA HOT.NR.37/26.03.1998

 

                                T A B E L

               CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

              CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI

                PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii         Functiune           Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 2

1. PUD - Str.Otesani 27          locuinta+birouri          4/22/98      50/98

2. PUD - Str.Federic Chopin 30B  locuinta                  41/2/98      19/98

3. PUD - Al.Romula 4             locuinta                  36/9/98      39/98

4. PUD - Al.Romula 19-25         locuinta                  36/8/98      41/98

5. PUD - Str.Popa Lazar 6        supraetajare locuinta     41/4/98      40/98

6. PUD - Al.Sucidava 53          locuinta                  37/8/98      44/98

7. PUD - Str.Alexandru cel Bun 33 extind.+supraetajare     4/9/98       65/98

 

     SECTOR 4

1. PUD - Intr.Ciubarului 27      locuinta                  41/19/98     20/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

                          ANEXA NR.2 LA HOT.NR.37/26.03.1998

 

                                 T A B E L

               CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

              CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI

                PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.Crt.  Denumirea lucrarii            Functiune        Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

    SECTOR 4

1. PUD - Str.Bordesti nr.19            locuinta         5/24/98        94/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

                     ANEXA NR.3 LA HOT.NR.37/26.03.1998

 

                              T A B E L

               CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

             CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI

                PROPRIETATE PERSOANA FIZICA SI JURIDICA

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii           Functiune          Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

 1. Str.Macul Rosu 1-3                magazin birouri      3CA2/5/98      77/98

 

     SECTOR 2

 2. Zona Chefalu-Tei       amenajare urbana/cart.rezidin.  24M2/3/97      26/98

 3. Str.Prisaca Dornei 2D          pavilion adminsitrativ  5M2/98         85/98

 4. Str.Avrig 5                     centrala telefonica    3CA2/4/98      83/98

 5. Cal.Mosilor 156        admin.financiara sector 3       1M1/2/98       72/98

 

     SECTOR 4

 6. Str.Radu Voda 17       supraetajare constructie        6M2/3/98       84/98

--------------------------------------------------------------------------------

                     ANEXA NR.4 LA HOT.NR.37/26.03.1998

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

 7. Str.Caderea Bastiliei 82   imobil sediu ASIT           5M2/2/98

 

     SECTOR 4

 8. Cal.Serban Voda 209        sediul bancar               3CA3/5/98

 

     SECTOR 5

 9. Str.Dr.Staicovici 73       imobil/birouri/locuinte     3M1/1/98       68/98

 

     SECTOR 6

10. Str.Econom Cezarescu 47-49 imobil grup scolar UCECOM   6M1/3/98

--------------------------------------------------------------------------------

                     ANEXA NR.5 LA HOT.NR.37/26.03.1998

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. Str.Caderea Bastiliei 25-39  locuinte / birouri         7M1/1/98       95/98

2. Str.Teheran 2                locuinte / birouri         3Ca3/9/98      81/98

 

     SECTOR 2

3. Str.Fr.Chopin 21A            locuinte / birouri         3CA1/6/98      23/98

--------------------------------------------------------------------------------

                     ANEXA NR.6 LA HOT.NR.37/26.03.1998

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. Parc Herastrau               extindere restaurant       11M1/2/98      130/98

2. Str.Episcop Vulcan 105       hala depozitare            6M2/5/98       123/98

4. Cal.Victoriei 166            cladire birouri            11M1/1/98      124/98

5. Sos.Pipera-Parcela

   cadastrala 4/1 si 4/2 (nr.59) birouri depozite          3CA4/6/98      125/98

 

     SECTOR 4

6. Sos.Oltenitei 241-251        cladire depozitare comert  3CA4/9/98      127/98

 

     SECTOR 6

7. Intr.Filmului-Str.Osiei      birouri depozite           3CA4/7/98      128/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

       Arh.sef al municipiului

             Bucuresti,                           Sef Serviciu,

         arh.Adrian Bold                     arh.Maria Rodeanu