Hotărârea nr. 35/1998

HOTARAREnr. 35 din 1998-03-26 HOTARIRE numar 35 din 03/26/1998 privind transmit.din admin.PMB in admin.Min.Afacerilor Externe a unui teren situat in zona Casei Presei Libere
HOT. 35 26/03/1998
HOTARIRE numar 35 din 03/26/1998

HOTARIRE numar 35 din 03/26/1998

privind transmit.din admin.PMB in admin.Min.Afacerilor Externe a unui teren situat in zona Casei Presei Libere

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

   privind transmiterea din administrarea Primariei municipiului Bucuresti in

     administrarea Ministerului Afacerilor Externe a terenului in suprafata

                de 5000 m.p. situat in zona Casei Presei Libere

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

      Tinand seama de prevederile art.7, din Hotararea  Guvernului Romaniei nr.851/1997, referitoare la aprobarea Metodologiei privind pregatirea , eliberarea avizarea si prezentarea propunerilor de acte normative care se inainteaza Guvernului, precum si procedurile de supunere spre aprobare a acestora;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."g" si art.28 alin. 2 din Legea 69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.22/1997,

 

           Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

      Art.1- Se avizeaza favorabil transmitearea  din administrarea Primariei municipiului Bucuresti in administrarea Ministerului Afacerilor Externe a terenului in suprafata de 5000 m.p. situat in zona Casei Presei Libere, conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

      Art.2- Investitia pentru reconstructia spatiilor de intoarcere a tramvaielor si troleibuzelor (inclusiv anexele), va fi suportata de viitorul beneficiar al terenului prevazut la articolul 1.

 

      Art.3- Transmiterea se va face sub conditia obtinerii unui teren/imobil la Berlin pentru construirea Ambasadei Romaniei.

 

      Art.4- Prezenta intra in vigoare dupa emiterea unei Hotarari de Guvern, in care va fi prevazut si articolul 2 din prezenta hotarare.

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                             Lucian Radu

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.35