Hotărârea nr. 33/1998

HOTARAREnr. 33 din 1998-02-26 HOTARIRE numar 33 din 02/26/1998 privind demisia domnului Anton Vatasescu din functia de viceprimar al municipiului Bucuresti
HOT. 33 26/02/1998
HOTARIRE numar 33 din 02/26/1998

HOTARIRE numar 33 din 02/26/1998

privind demisia domnului Anton Vatasescu din functia de viceprimar al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

 

 

                                HOTARARE

                  privind demisia domnului Anton Vatasescu

            din functia de viceprimar al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere demisia domnului Anton Vatasescu din functia de viceprimar al municipiului Bucuresti;

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Comisiei de validare din cadrul Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art.28(4), art.40(3) si ale art.47 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                             Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se ia act de incetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bucuresti, prin demisie, a domnului Anton Vatasescu  si se declara vacanta functia aceasta, incepand cu data de 8 aprilie 1998.

 

      Art.2- Incepand cu aceeasi data, prevederile Hotararilor C.G.M.B. nr.133/1997 si nr.163/1997 isi inceteaza aplicabilitatea, domnului Anton Vatasescu revine la calitatea de consilier, iar domnului Nicolau Grigore, ii inceteaza mandatul de consilier.

 

 

 

 

                       PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Lucian Radu

 

 

 

Bucuresti, 26.03.1998

Nr.33