Hotărârea nr. 32/1998

HOTARAREnr. 32 din 1998-02-26 HOTARIRE numar 32 din 02/26/1998 privind aprobarea docum.tehn-econ.a investitiei "Modernizare Str.Vasile Lascar, intre Str.Armand Calinescu si Bd.Carol I", municipiul Bucuresti
HOT. 32 26/02/1998
HOTARIRE numar 32 din 02/26/1998

HOTARIRE numar 32 din 02/26/1998

privind aprobarea docum.tehn-econ.a investitiei "Modernizare Str.Vasile Lascar, intre Str.Armand Calinescu si Bd.Carol I", municipiul Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

 

 

                                 HOTARARE

         privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

           "Modernizarea Str.Vasile Lascar, intre Str.Armand Calinescu

                     si Bd.Carol I", municipiul Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Servicii Publice si Departamentului Economic, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare Str.Vasile Lascar, intre Str.Armand Calinescu si Bdul Carol I", municipiul Bucuresti;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu Legea finantelor publice nr.72/1996, coroborata cu Anexa nr.18 la Legea bugetului de stat nr.72/1997, art.1, lit."a";

      In temeiul prevederilor art.20 si art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                 Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei "Modernizare Str.Vasile Lascar, intre Str.Armand Calinescu si Bdul Carol I", municipiul Bucuresti, in conformitate cu acordul Ministerului de Finante nr.2028/1997.

 

      Art.2- Finantarea obiectivului prevazut la art.1se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor deinvestitii aprobate potrivit legii.

 

 

 

 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA,

                           Alexandru Popescu

 

 

Bucuresti, 26.02.1998

Nr.32