Hotărârea nr. 3/1998

HOTARAREnr. 3 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 3 din 01/29/1998 privind aprobarea extinderea numarului de locatii conform contractului aprobat prin Hotararea CLMB nr.65/07.09.1995
HOT. 3 29/01/1998
HOTARIRE numar 3 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 3 din 01/29/1998

privind aprobarea extinderea numarului de locatii conform contractului aprobat prin Hotararea CLMB nr.65/07.09.1995

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

              privind aprobarea extinderea numarului de locatii

                     conform contractului aprobat prin

            Hotararea Consiliului Local al municipiului Bucuresti

                              nr.65/07.09.1995

 

     Analizand expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic si al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Bucuresti nr.

65.07.09.1995, privind aprobarea conditiilor contractuale si a elementelor economice ale asocierii cu Societatea Comerciala McDonald's Romania SRL;

     In conformitate cu prevederile art.20, lit."g", art.28 si art.90 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba extinderea numarului de locatii si utilitati publice conform contractului aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bucuresti nr.65/07.09.1995.

     Art.2- Incepand cu data prezentei, Hotararea C.G.M.B. nr.238/11.12.1997 se abroga.

 

                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                             Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.3