Hotărârea nr. 264/1998

HOTARAREnr. 264 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 264 din 12/10/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri propr.pers.fizica/juridica in mun.Bucuresti
HOT. 264 10/12/1998
HOTARIRE numar 264 din 12/10/1998

HOTARIRE numar 264 din 12/10/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri propr.pers.fizica/juridica in mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

    privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

    definitive amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica/juridica in

                          municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind  autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe terenuri proprietatea persoana fizica/juridica, conform anexele care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                               SECRETAR,

                 Gabriel Toma              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 10.12.1998

Nr.264

 

                     

                                 T A B E L

                   CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU

================================================================================

Nr.crt.  Denumire lucrare           Functiune          Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

              ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.264/10.12.1998

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Cehov 2                locuinte          12M4/10/98      482/98

2. PUD - Str.Campia Turzii 93-95

         Str.Alexandrina 38         hotel             3CA20/7/98      380/98

3. PUD - Str.G.Galaction 28         locuinte          10M4/4/98       486/98

 

     SECTOR 2

1. PUD - Sos.Colentina 437          bir.sediu firma   7M3/1/98        466/98

2. PUD - Str.Ceaikovschi 4          antena GSM H=9m   3CA19/14/98     477/98

 

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Neptun nr.2            antena GSM H=9m   3CA19/15/98     478/98

2. PUD - Intr.Dinamicii 10          loc.+funct.compl. 30M2/3/98       487/98

3. PUD - Str.Esarfei 64-66          mica ind.depozit. 3CA16/2/98      488/98

 

     SECTOR 4

1. PUD - Sos.Oltenitei 251B         com.prod.depozit. 3CA20/12/98     464/98

2. PUD - Str.Daracului-str.Martisor loc.,serv.,comert 3CA20/2/98      465/98

 

     SECTOR 6

1. PUD - Str.Cernisoara             laborator panific.32M2/1/98       472/98

2. PUD - Bd.Timisoara 210-230       hala prod.conf.met.29M1/8/98      484/98

 

                   ANEXA NR.2 LA HCGMB NR.264/10.12.1998

 

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Tudor Stefan 47        locuinta          16/8/98         427/98

2. PUD - Bd.Bucurestii Noi 146      locuinta+comert   17/7/98         419/98

 

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Agricultori 97         locuinta          24/1/98         438/98

 

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Verdetei 11            ext.loc.alim.publ.25/26/98        455/98

2. PUD - Spl.Unirii 225             prest.serv.+com.  11/25/98        452/98

 

     SECTOR 5

1. PUD - Str.Motrului 11            locuinte          25/1/98         442/98

 

     SECTOR 6

1. PUD - Str.Boldului 5             locuinta          17/2/98         443/98

2. PUD - Str.Munitiei 15             -"-              23/15/98        495/98

3. PUD - Str.Dedulesti 2           loc.+birouri       23/2/98         497/98

 

                  ANEXA NR.3 LA HCGMB NR.264/10.12.1998

 

     SECTOR 1

1. PUD - Bd.Primaverii 57           imobil locuinte   33M2/1/98       514/98

2. PUD - Str.Ceasornicului 9          -"-     -"-     3CA25/4/98      515/98

================================================================================