Hotărârea nr. 263/1998

HOTARAREnr. 263 din 1998-12-10 HOTARIRE numar 263 din 12/10/1998 priv.repartiz.bl.M37,sc.4,reprez.40 de apart.din ans.Marasesti pers.sinistrate in urma exploziei din B.Dacia 33 si pers.evacuate din case nation.L.112
HOT. 263 10/12/1998
HOTARIRE numar 263 din 12/10/1998

HOTARIRE numar 263 din 12/10/1998

priv.repartiz.bl.M37,sc.4,reprez.40 de apart.din ans.Marasesti pers.sinistrate in urma exploziei din B.Dacia 33 si pers.evacuate din case nation.L.112

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

   privind repartizarea blocului M37, scara 4, reprezentand 40 de apartamente

   din ansamblul Marasesti persoanelor sinistrate in urma exploziei imobilului

     din B-dul Dacia nr.33 si persoanelor evauate din casele nationalizate

                       in baza Legii nr.112/1995

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si al Directiei de Asistenta Sociala;

     In baza prevederilor Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.188/23.10.1998 si a Dispozitiei Primarului General al municipiului Bucuresti nr.1890/1997;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."r" si art.28, din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

     Articol unic - BloCul de locuinte nr.M37, scara 4 din Ansamblul Marasesti reprezentand 40 de apartamente, va fi destinat persoanelor sinistrate si celor evacuate in baza Legii nr.112/1995.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                   Gabriel Toma              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 10.12.1998

Nr.263