Hotărârea nr. 259/1998

HOTARAREnr. 259 din 1998-11-26 HOTARIRE numar 259 din 11/26/1998 privind desemnarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. "DRUPO" S.A.
HOT. 259 26/11/1998
HOTARIRE numar 259 din 11/26/1998

HOTARIRE numar 259 din 11/26/1998

privind desemnarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. "DRUPO" S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

                privind desemnarea Adunarii Generale a Actionarilor

                          la S.C. "DRUPO" S.A.

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal;

     In conformitate cu prevederile Decretului Lege nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice, Legilor nr.15/1990 si nr.31/1990, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/1997, Legii nr.207/1997 si ale Hotararii nr.124/1998 a C.G.M.B.;

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."h" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Articol unic - Incepand cu data prezentei se numesc in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "DRUPO" S.A. persoanele nominalizate in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                     Itu Ioan                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 26.11.1998

Nr.259

 

 

                       ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.259/26.11.1998

 

                        Adunarea Generala a Actionarilor

                            la S.C. "DRUPO" S.A.

 

               1. BANCILA MIHAI           - consilier municipal

               2. CRISTEA ADRIAN          - consilier municipal

               3. LUPU RADU               - consilier municipal