Hotărârea nr. 254/1998

HOTARAREnr. 254 din 1998-11-26 HOTARIRE numar 254 din 11/26/1998 priv.trecerea spatiilor cu alta destinatie, din ansamblul Unirii si ansamblul Marasesti la dispozitia Directiei Generale de Asistenta Sociala
HOT. 254 26/11/1998
HOTARIRE numar 254 din 11/26/1998

HOTARIRE numar 254 din 11/26/1998

priv.trecerea spatiilor cu alta destinatie, din ansamblul Unirii si ansamblul Marasesti la dispozitia Directiei Generale de Asistenta Sociala

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCUURESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

   privind trecerea spatiilor cu alta destinatie, din blocurile I1/tronson 2+3,

  I5/tronson 1+2, din ansamblul B-dul Unirii, sector 3 si bloul M35/tronson 2/3

 din ansamblul Marasesti, la dispozitia Directiei Generale de Asistenta Sociala

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si al Directiei Generale de Asistenta Sociala;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, lit."g" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Spatiile cu alta destinatie situate la subsolul + parterul + mezaninul I1/tronson 2+3 in suprafata de 1353 m.p.Acd.,i%/tronson 1+2 in suprafata de 1353 m.p. situate in ansamblul B-dul Unirii, sector 3 si spatiul situat la perterul blocului M35/tronson 2/3, in suprafata de 144,60 m.p. din ansamblul Marasesti, sector 3, se trec la dispozitia Directiei Generale de Asistenta Sociala.

     Art.2- Prevederile Hotararii C.L.M.B. nr.70/15.07.1993, anexa 2 si Hotararii C.G.M.B. nr.46/1997, anexa 1, se modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                   Itu Ioan                     Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 26.11.1998

Nr.254