Hotărârea nr. 247/1998

HOTARAREnr. 247 din 1998-11-19 HOTARIRE numar 247 din 11/19/1998 privind validarea manadatului de consilier al domnului Constantin Sofronie
HOT. 247 19/11/1998
HOTARIRE numar 247 din 11/19/1998

HOTARIRE numar 247 din 11/19/1998

privind validarea manadatului de consilier al domnului Constantin Sofronie

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

                 privind validarea mandatului de consilier

                       al domnului Constatin Sofronie

 

     Avand in vedere raportul Comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.77(2) din Legea nr.70/1991, republicata, privind alegerile locale;

     In temeiul prevederilor art.14, alin.2, art.17, alin.4 si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                      Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Articol unic - Se valideaza mandatul de conslier al domnului Constantin Sofronie, reprezentand Conventia Democratica din Romania.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                               SECRETAR,

                 Vasile Olaru               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 19.11.1998

Nr.247