Hotărârea nr. 245/1998

HOTARAREnr. 245 din 1998-11-19 HOTARIRE numar 245 din 11/19/1998 privind incetarea calitatii de consilieri a domnilor Constantin Sofronie, Mihai Enuta, Radu Sindrilaru si Grigore Nicolau si validarea mandatelor
HOT. 245 19/11/1998
HOTARIRE numar 245 din 11/19/1998

HOTARIRE numar 245 din 11/19/1998

privind incetarea calitatii de consilieri a domnilor Constantin Sofronie, Mihai Enuta, Radu Sindrilaru si Grigore Nicolau si validarea mandatelor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

     privind incetarea calitatii de conslieri a domnilor Constantin Sofronie,

     Mihai Enuta, Radu Sindrilaru si Grigore Nicolau si validarea mandatelor

            de consilieri ale viceprimarilor municipiului Bucuresti

 

     Avand in veere raportul Comisie de Validare din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Luand in considerare prevederile  Deciziei nr.83/1998 a Curtii Constitutionale privind exceptia de neconstitutionalitate ale dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997, pentru modificarea si completarea Legii nr.69/1991, republicata;

     In conformitate cu prevederile art.77(2) din Legea nr.70/1991, republicata, privind alegerile locale;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."a", ale art.28 si ale art.47 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data prezentei inceteaza calitatea de consilieri a domnilor Constantin Sofronie, Mihai Enuta, Radu Sindrilaru si Grigore Nicolau si se valideaza mandatele de consilieri ale domnilor viceprimari Alexandru Malliu, Paul-Radu Popovat si George Nistor.

     Art.2- Cu aceeasi data, prevederile Hotararilor Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.134/23.07.1997, nr.135/23.07.1997, nr.136/23.07.1997. nr.163/25.09.1997 si respectiv nr.131/23.07.1997, nr.132/23.07.1997 si nr.54/09.04.1998 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                   Vasile Olaru                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 19.11.1998

Nr.245