Hotărârea nr. 244/1998

HOTARAREnr. 244 din 1998-11-16 HOTARIRE numar 244 din 11/16/1998 prin care se ia act de incetarea mandatului de viceprimar al domnului Viorel Lis si se declara vacanta functia acestuia
HOT. 244 16/11/1998
HOTARIRE numar 244 din 11/16/1998

HOTARIRE numar 244 din 11/16/1998

prin care se ia act de incetarea mandatului de viceprimar al domnului Viorel Lis si se declara vacanta functia acestuia

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

            prin care se ia act de incetarea mandatului de viceprimar

         al domnului Viorel Lis si se declara vacanta functia acestuia

 

     Avand in vedere rezultatele scrutinului din data de 8 noiembrie 1998, prin care domnul Viorel Lis a fost ales in functia de Primar General al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de raportul de specialitate al Comisie de validare din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.28 si art.40, alin.2 si 3 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Articol unic - Se ia act de incetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bucuresti al domnului Viorel Lis, prin alegerea sa in functia de Primar General al municipiului Bucuresti si se declara vacanta functia acestuia, incepand cu data prezentei.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                     Badea Ion                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 16.11.1998

Nr.244