Hotărârea nr. 243/1998

HOTARAREnr. 243 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 243 din 10/22/1998 privind eliberarea domnului Lazar Gheorghe din functia de director al Scolii Populare de Arta a Municipiului Bucuresti
HOT. 243 22/10/1998
HOTARIRE numar 243 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 243 din 10/22/1998

privind eliberarea domnului Lazar Gheorghe din functia de director al Scolii Populare de Arta a Municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

       privind eliberarea domnului Lazar Gheorghe din functia de director

             al Scolii Populare de Arta a Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Personal privind eliberarea domnului Lazar Gheorghe din functia de director al Scolii Populare de Arta a Municipiului Bucuresti;

     In baza prevederilor art.18 din Legea nr.3/1997 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, lit."i" si art.44 lit."v" alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Incepand cu data prezentei, domnul Lazar Gheorghe se elibereaza din functia de director al Scolii Populare de Arta, fiind pensionat pentru munca depusa si limita de varsta.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA

                                                      SECRETAR,

                  Lupu Radu                        Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.243