Hotărârea nr. 235/1998

HOTARAREnr. 235 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 235 din 10/22/1998 privind schimbul de teren dintre CGMB si domnul Duta Florea si Familia Marcoci Vasilica si Neculai Dumitru
HOT. 235 22/10/1998
HOTARIRE numar 235 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 235 din 10/22/1998

privind schimbul de teren dintre CGMB si domnul Duta Florea si Familia Marcoci Vasilica si Neculai Dumitru

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

                  privind schimbul de teren dintre CGMB

       si domnul Duta Florea si familia Marcoci Vasilica si Neculai Dumitru

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului patrimoniu Imobiliar, prin care s epropune aprobarea unui schimb de teren intre CGMB si familia Duta Florea, Marcoci Vasilica si Neculai Dumitru, teren situat in str.Cameliei nr.39;

     In temeiul prevederilor art.28(2) si ale art.84(3) din legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

     

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se atribuie domnului Duta Florea in schimbul terenului in suprafata de 243,5 m.p. din str.Atelierului nr.13 obtinut prin hotarare judecatoreasca definitiva nr.12085/1994, terenul in suprafata echivalenta situat in str.Cameliei nr.39, conform planului anexa.

 

     Art.2- Se atribuie familiei Marcoci Vasilica si Neculai Dumitru in schimbul terenului in suprafata de 70,8 m.p. din str.Cameliei nr.37 obtinuta prin hotarare judecatoreasca definitiva nr.392/18.01.1995, terenul in suprafata echivalenta situat in str.Cameliei nr.39, conform planului anexa.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                                                 SECRETAR,

                 Lupu Radu                   Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.235