Hotărârea nr. 23/1998

HOTARAREnr. 23 din 1998-02-26 HOTARIRE numar 23 din 02/26/1998 privind privatizarea Societatii comerciale "STAL" S.A.
HOT. 23 26/02/1998
HOTARIRE numar 23 din 02/26/1998

HOTARIRE numar 23 din 02/26/1998

privind privatizarea Societatii comerciale "STAL" S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

 

                                  HOTARARE

               privind privatizarea Societatii comerciale "STAL" S.A.

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanta de urgenta nr.15/05.05.1997 pentru modificarea si completarea Legii nr.58/1991, privind privatizarea societatilor comerciale, precum si a Ordonantei de urgenta nr.59/27.09.1997, art.1(2), lit."b", privind destinatia sumelor incasate de Fondul proprietatii de Stat din cadrul procesului de privatizare a societatii comerciale la care statul este actionar;

      In temeiul prevederilor art.20(2), lit."j" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta  nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                              Hotaraste :

 

 

      Art.1- Se aproba privatizarea, in conditiile negociate de Fondul Proprietatii de Stat, a Societatii comerciale "STAL" S.A. Bucuresti, infiintata prin Decizia Primariei municipiului Bucuresti nr.1176/10.12.1990.

 

      Art.2- Terenurile care depasesc suprafetele aprobate prin Hotararea C.L.M.B. nr.54/20.07.1995, constituie domeniul privat al municipalitatii si se administreaza potrivit legii.

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Alexandru Popescu

 

 

 

Bucuresti, 26.02.1998

Nr.23