Hotărârea nr. 227/1998

HOTARAREnr. 227 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 227 din 10/22/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.provizorii - extinderi si modernizari ampl.pe dom.privat al mun.Bucuresti
HOT. 227 22/10/1998
HOTARIRE numar 227 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 227 din 10/22/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.provizorii - extinderi si modernizari ampl.pe dom.privat al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

     privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

      provizorii-extinderi si modernizari amplasate pe domeniul privat al

                           municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenjarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991 si art.12 pct.a si b, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Oridinului nr.91/1991 al MLPAT - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."m" si ale art.28 (2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii-extinderi si modernizari chioscuri autorizate anterior de primariile de sectoare, amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                  Lupu Radu                    Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.227

 

                        ANEXA LA HCGMB NR.227/22.10.1998

 

                                    T A B E L

                       CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii               Functiune       Aviz CTUAT Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTR 1

1. PUD - Str.Iancu de Hunedoara        moderniz.chiosc   20/18/98    365/98

2. PUD - Str.Avionului 33                   -"-          38/13/97     37/98

3. PUD - Str.Mures 75                       -"-          41/33/97    201/98

4. PUD - Str.Av.Serbanescu                  -"-           1/15/98    199/98

5. PUD - Str.George Enescu 11A        terasa sezoniera   18/15/98    298/98

 

     SECTOR 2

1. PUD - Sos.Iancului 7               moderniz.chiosc    40/21/97   2487/97

2. PUD - Bd.Chisinau 81               extindere chiosc   21/7/98     399/98

3. PUD - Str.Maior Bacila             moderniz.chiosc    27/25/97     43/98

4. PUD - Str.Sinaia 3                       -"-          15/13/98    145/98

5. PUD - Sos.Mihai Bravu 90-96        prestari serv.     22/5/98     412/98

6. PUD - P-ta Foisorul de Foc 1       chiosc             24/3/98     410/98

 

     SECTOR 3

1. PUD - Sr.Postavarului

        (langa imobil nr.58)          spatiu comercial  19/9/98      334/98

2. PUD - Str.Ceairului -

         Str.Serg.Pene D-tru          moderniz.chiosc   2/46/98       53/98

3. PUD - Str.Onisifor Ghibu -

         Bd.1 Decembrie 1918                -"-         2/48/98       54/98

4. PUD - Bd.Camil Ressu-Str.Firidei         -"-         2/42/98       55/98

5. PUD - Str.Nicolae Rosu                   -"-         39/12/97      57/98

6. PUD - Al.Fetesti - Al.Buhusi             -"-         2/43/98      111/98

7. PUD - Str.Plt.Petre Ionescu              -"-         2/49/98      109/98

8. PUD - Str.Alex.Moruzzi 6           chioscuri         19/11/98     297/98

9. PUD - Str.Laborator 123            spatiu comercial  19/11/98     409/98

 

     SECTOR 4

1. PUD - Cal.Vacaresti 324            moderniz.chiosc   6/2/98       341/98

2. PUD - Sos.Giurgiului 117                 -"-         41/16/97      29/98

3. PUD - Sos.Giurgiului 121                 -"-         41/15/98      30/98

4. PUD - Al.Argeselu                        -"-         20/2/98      339/98

 

     SECTOR 5

1. PUD - Str.Glicinelor 2             ext.sp.comercial 20/3/98       353/98

2. PUD - Str.Fat Frumos 6             reamplas.chiosc  5/38/98        60/98

3. PUD - Cal.Ferentari 18             moderniz.chiosc  5/28/98        91/98

4. PUD - Str.Margeanului - Buzoieni           -"-      41/22/98      324/98

5. PUD - Str.Cap.Ilina-Cap.Preda              -"-      26/24/98      416/98

 

     SECTOR 6

1. PUD - Al.Baiut Bl.C7bis            chioscuri        22/22/98      347/98

2. PUD - Bd.Timisoaa-Str.Moinesti     sp.comercial     22/21/98      346/98

3. PUD - Dr.Taberei-Brasov            moderniz.chiosc  14/7/98       248/98

================================================================================

          ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                    BUCURESTI                      SEF SERVICIU,

                 arh.ADRIAN BOLD            arh.ALEXANDRA FAGARASANU