Hotărârea nr. 224/1998

HOTARAREnr. 224 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 224 din 10/22/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri propr.pers.fiz/jur.in mun.Bucuresti
HOT. 224 22/10/1998
HOTARIRE numar 224 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 224 din 10/22/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri propr.pers.fiz/jur.in mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

    privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

    definitive amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica/juridica in

                           municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991 si art.12 pct.a si b, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotarari Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."m" si ale art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice in municipiul Bucuresti, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                   Lupu Radu                  Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.224

 

                        ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.224/22.10.1998

                        

                                 T A B E L

                    CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU   

                TEREN PROPRIETATE PERSOANA FIZICA/JURIDICA

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii             Functiune        Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Mr.Ghe.Sontu 4-6     locuinte+birouri        23M1/98       373/98

2. PUD - Str.Crisana 9            birouri                 3CA9/7/98     374/98

3. PUD - Str.E.Porumbaru 80       locuinte+birouri        3CA12/4/98    388/98

4. PUD - Str.Ghe.Manu 25-29       locuinta+birouri        3CA20/4/98    387/98

 

     SECTOR 2

1. PUD - Str.A.Vlaicu 62-66       bloc birouri+garaje     3CA19/1/98    377/98

2. PUD - Str.Ghe.Titeica 121B     locuinte+birouri        3CA11/98/98   393/98

3. PUD - Sos.Mihai Bravu 102A     centru comercial        3CA5/7/98        /98

 

     SECTOR 3

1. PUD - Cal.Mosilor 51-53        birouri                 27M1/1/98     429/98

2. PUD - Cal.Vitan 37-39          bir.,comert,locuinta    3CA18/7/98    378/98

3. PUD - Al.E.Buteica             sediu firma,com.,depoz. 3CA19/2/98    379/98

4. PUD - Str.Baratiei 35          bir.,sp.com.,garaje     3CA15/1/98    384/98

 

     SECTOR 6

1. PUD - Bd.I.Maniu 999           birouri+depozite        3CA15/11/98   363/98

2. PUD - Bd.Timisoara 98          dezv.prod.lacuri,vopsele 3CA11/6/98   364/98

3. PUD - Bd.V.Milea               statie carburanti       24M1/2/98     392/98

4. PUD - Bd.Timisoara 60          service auto+birouri    3CA20/5/98    391/98

--------------------------------------------------------------------------------

      ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

              BUCURESTI,                     SEF SERVICIU,

           arh.ADRIAN BOLD                 arh.MARIA RODEANU

 

 

                      ANEXA NR.2 LA HCGMB NR.224/22.10.1998

 

                                    T A B E L

                      CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii         Functiune           Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Natatiei 66bis        locuinta           16/4/98        369/98

 

     SECTOR 2

1. PUD - Str.Gherghitei 28         locuinta+comert    6/14/98        348/98

2. PUD - Str.Andronache 5          locuinta           12/3/98        352/98

3. PUD - Str.Orzari 80             -"-                12/6/98        349/98

4. PUD - Sos.M.Bravu 139A-141bis   -"-                9/10/98        371/98

5. PUD - Str.Popa Iancu 2A         -"-                21/3/98        370/98

6. PUD - Al.Sargeta 60-68          -"-                21/4/98        376/98

7. PUD - Str.Vladisav Voievod 27   -"-                7/10/98        398/98

8. PUD - Sos.Albatrosului 21       -"-                5/15/98        400/98

9. PUD - Str.Plugusor 75           -"-                22/3/98        395/98

 

     SECTOR 5

1. PUD - Str.Posada 58             locuinta+birouri   14/14/98       367/98

--------------------------------------------------------------------------------

      ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

               BUCURESTI,                    SEF SERVICIU,

             arh.ADRIAN BOLD           arh.ALEXANDRA FAGARASANU