Hotărârea nr. 222/1998

HOTARAREnr. 222 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 222 din 10/22/1998 priv.incheierea unor contr.de colab.cu ag.economici actuali detinatori care desf activ.in spatiile cu alta dest.decat aceea de loc.din adm.PMB
HOT. 222 22/10/1998
HOTARIRE numar 222 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 222 din 10/22/1998

priv.incheierea unor contr.de colab.cu ag.economici actuali detinatori care desf activ.in spatiile cu alta dest.decat aceea de loc.din adm.PMB

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

   privind incheierea unor contracte de colaborare cu agentii economici actuali

    detinatori care desfasoara activitati in spatiile cu alta destinatie decat

      aceea de locuinta din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general, raportul de specialitate al Departamentului Economic si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobilar;

     Vazand avizele comisiiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile Hotararilor Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.59/1997, nr.155/1998 si nr.192/1998;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", "s" si "v" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba incheierea de contracte de colaborare (asociere) cu agentii economici actuali detinatori care indeplinesc conditiile stabilite prin HCGMB nr.155/06.08.1998 si nr.192/27.08.1998. conform anexelor nr.1 si nr.2 intocmite de Directia Evaluarea Eficientei Licitatiilor, Contracte Economice, respectiv de Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar.

     Contractele de colaborare (asociere) se vor intocmi cu respectarea metodologiei aprobate prin HCGMB nr.59/22.04.1997.

     Titularii contractelor de colaborare (asociere) care au depus cerere de cumparare in termen legal, vor beneficia de Normele metodologice privind cumpararea spatiilor comerciale, in conditiile legii.

     Art.2- Primarul General al municipiului Bucuresti este imputernicit sa semneze contractele de colaborare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                   Lupu Radu                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.222

 

                    ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.222/22.10.1998

 

                       PROPUNERI DE COLABORARE PENTRU

             REPARAREA, MODERNIZAREA SI EXPLOATAREA SPATIILOR

               CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

================================================================================

Nr.   Agent         Adresa     Nr.   Profil          INVESTITII         GARANTII

crt.  economici     S.A.D.     mp      de    Executate      Angajate    RETINUTE

                                    activit. Totale  RME  Totale  RME  (mii lei)

                                                     SAD*         SAD*    RME

                                                                          SAD*

--------------------------------------------------------------------------------

 1.SC DDD EXPRES   Str.Banu   14,25  comert   77577        99033

   VR 2000 SRL     Manta 24                        15017         3755      188

--------------------------------------------------------------------------------

 2. SC MVK SRL     Bd.Decebal 121,6    -"-   679872       275000

                   nr.7,bl.12B                    379872           -         -

--------------------------------------------------------------------------------

 3. SC ALTFEL      Piata      22,5     -"-    88826       161270   

    DESIGN SRL     Dorobanti 5                     29156        71150     3558

--------------------------------------------------------------------------------

 4. SC SS MAT SRL  Str.Andrei 25       -"-   133549        62368  

                   Muresanu 28                     38549        22368     1118

--------------------------------------------------------------------------------

 5. SC CULJEN      Bd.I.C.    131,51  comert               716435

    IMPEX SRL      Bratianu   90,00   dep(subsol)              176035     8017

                   nr.16-18  221,51   total     

--------------------------------------------------------------------------------

 6. SC BABY SERV   Str.Ion    20      comert 138915        127550

    SERV COM'94    Campineanu nr.31               35510         47275     2364

--------------------------------------------------------------------------------

 7. SC DIVERTAS    Calea      276,8   comert 2265338       224731

    SRL            Victoriei  150,0   dep(subs)     297740     14733       737

--------------------------------------------------------------------------------

 8. SC 7 EUROM     Bd.Dimitrie 66,26  comert 196577        201581

    SERVICE        Cantemir 22                     25585       81581      4079

--------------------------------------------------------------------------------

 9. SC COM PROD    Str.       20,81   comert 79538          42467

    MARIRUX SRL    Argentina  17,47  dep(subs)     24202        7467       374

                   nr.50      38,28  total

--------------------------------------------------------------------------------

10. SC VEVERITA    C.Victoriei 17,57 prod.   70834          34150

    SRL            nr.54             prest.serv.   8034         2950       148

--------------------------------------------------------------------------------

11. SC MIRCEA      Str.Franklin 36,71 prod.  21744          16437

    CONF.SRL       nr.9              prest.serv.   10694        8437       422

--------------------------------------------------------------------------------

12. SC.FARMACIA    Str.Nitu    98,18 com.prod 18200         70000

    SF.MARIA SRL   Vasile 2          farm. si      13200        15000     750

                                     laborator

--------------------------------------------------------------------------------

13. SC YAPISAN     C.Plevnei   85,28 prod.   105000         98701

    PROD COM SERV  nr.141            prest.                     73701    3685

    EXIM SRL                         serv.

--------------------------------------------------------------------------------

14. SC NEFYZ       Str.Barajul 284,41 prod.   189830        256505

    EXIM SRL       Sadului 3     4,00 com.          77460        21505    1075

                                87,74 curte-terasa

                               376,15 total

--------------------------------------------------------------------------------

15. SC GEMAG SRL   Str.Smardan  25,63 comert, 228205         17959

                   coresp.cu    19,58 prest.serv.    56405        2959     148

                   Selari 28-30 45,21 dep(subs)

                                      total

--------------------------------------------------------------------------------

16. SC BELMARY     Str.         8,25  comert  9891            28728

    COMEXIM SRL    Argentina 50                      391           837     42

--------------------------------------------------------------------------------

17. SC ATHINA      Str.Academiei 21,96  -"-   155339            36600

    IMPEX          nr.9                               43909

    COMPANY SRL

--------------------------------------------------------------------------------

18. SC LENAMAR     C.Calarasilor 57,30 comert  67570            42303

    PRESTCOM SRL   nr.128        21,47 dep(subs)      35579          27303  1365

                                 50,22 curte

                                128,99 total

--------------------------------------------------------------------------------

19. SC DUC COM SRL Str.Smardan   64,83 comert 227022          148335

                   nr.30         47,00 prest.       21435         76655     3833

                                111,83 serv.dep.

                                       (subs)total

--------------------------------------------------------------------------------

20. SC CONSTANCE    Str.Franklin 17,65 comert  38885         43834

    P.M.COM PROD SRL   nr.9                          14135         10834     542

--------------------------------------------------------------------------------

21. SC SPRING       Sos.Stefan   62,00 alim. 472794          264000

    PROD COM SRL    cel Mare     15,08 publ.       299594        140000     7000

                    nr.42,bl.128 77,08 prod.dep.

                                       total

--------------------------------------------------------------------------------

22. SC GALERIA      Str.Halelor 164,5  libr. 843447         1313257

    NOI SRL         nr.1-3       58,13 arta,com.    162399       296657    14833

                                197,98 dep(subs)

                                 46,35 curte

                                466,96 total

--------------------------------------------------------------------------------

23. SC GHEPO PROD  Str.Precupetii 44,0 depoz. 88275          67663

    PROD COM SRL   Vechi nr.32                      32352          22663   1133

--------------------------------------------------------------------------------

24. SC IMPERIAL   Cal.Mosilor    17,04 comert 135855        196518

    PS IMPEX SRL  nr.131                            47353         35863    1793

--------------------------------------------------------------------------------

25. SC PRODIMPEX  Cal.Mosilor    44,52  -"-   129994         76236

    CATALINA SRL  nr.131                            51509        362363    1812

--------------------------------------------------------------------------------

26. SC IMPERIAL   Cal.Mosilor     7,55  -"-    77402         26057

    PS IMPEXP SRL nr.133                            26673        16057      803

--------------------------------------------------------------------------------

27. SC CAN SERV   Strada        535,0  comert 2914248         500000

    SRL          Compozitorilor  69,99 dep(mag.metal) 620153        -       -

                 nr.28,bl.C11   100,77 curte

                                705,76 total

--------------------------------------------------------------------------------

28. SC ALIS BS   Str.Vasile     199,99 prest. 69438         250000

    COM SRL      Lascar 38             serv.        49438       100000    5000

--------------------------------------------------------------------------------

29. SC MATILDA   Strada          57,13 comert 81676         97812

    COMERCIAL SRL Franceza 60                       11276        66212    3311

--------------------------------------------------------------------------------

30. SC CAMELY    Str.Selari 28  102,68 comert 286850        790000

    IMPEX SRL    coresp.cu str.  89,45 dep(subs)    13705         400000  20000

                 Smardan 43     127,86 prod.prest.serv.

                                319,99 total

--------------------------------------------------------------------------------

31. SC EVRIKA    Bd.Pache        18,32 prest.serv. -        265500

    ELECTRONIC   Protopopescu    84,91 depozit       -             163000  8150

                 nr.21          103,23 total

--------------------------------------------------------------------------------

32. SC MARTIVALI Bd.Iuliu Maniu 385,8  comert 543579       997967

    IMPEX SRL    (Pacii)nr.78    36,9  depozit      175647        257967  12898

                                321,0  curte

                                793,7  total

--------------------------------------------------------------------------------

33. SC LAFIN     Bd.Pache        17,12 comert 229403         327404

    IMPEX SRL    Protopopescu    12,32 prod.        48080         32564   1628

                 nr.52           29,44 total

--------------------------------------------------------------------------------

34. SC ANA       Str.Garibaldi  324,5  prest. 994942        3300000

    ELECTRONIC SRL   nr.8-10           serv.        994942         -        -

--------------------------------------------------------------------------------

35. SC SPRINGCOM Sos.Giurgiului  99,98 comert 212960          271609

    INTERN SRL   nr.119                             25260         121609    608

--------------------------------------------------------------------------------

36. SC IL        Bd.Basarabiei   36,22  -"-   83536          62273

    BORSALINO SRL  nr.98                            20236         30273    1514

--------------------------------------------------------------------------------

37. SC SKIPPER   Bd.Pache        13,06 comert  59620         14850

    IMPEX SRL    Protopopescu    12,77 dep.(subs)      4800         4850    243

                 nr. 81A         25,83 total

--------------------------------------------------------------------------------

38. SC BIZAM SRL Cal.Victoriei   55,42 prest. 68955          29800

                 nr.18-20              serv.           18200      16000    800

                 Pasaj Vila Gros       prod.

--------------------------------------------------------------------------------

39. SC FBY IMPEX Str.Drumul     417,0  comert 494659        346000

    SRL          Taberei 44                          182763       56000   28000

--------------------------------------------------------------------------------

40. SC LORENA'96 Bd.Basarabiei   46,81 comert 210063        325557

    COM IMPEX SRL nr.84         135,10 depozit        11197        96500   4825

                                181,91 total

--------------------------------------------------------------------------------

41. SC CASIMO    Str.Fildesului  15,95 prest. 48910          10000

    SRL          nr.2                  serv.          10000         3000    150

--------------------------------------------------------------------------------

42. SC CELSON    Str.Agricultori335,85 depozit2573396      1102182

    TRADE SRL    nr.29                                49261       526682  28334

--------------------------------------------------------------------------------

43. SC CHIMCOMET Bd.Basarabiei   99,03 prest. 379553        195000

    SA           nr.86                 serv.         106400       80000   4000

--------------------------------------------------------------------------------

44. SC AREXIM SA Bd.Carol I 54  329,0  prest.    -          495000

                 coresp.cu Cal.                       -           471000  23500

                 Mosilor 113

--------------------------------------------------------------------------------

45. SC BOCA      Bd.Regina       15,09 comert 145669         80000

    CONSTRUCT    Maria 41        62,27 prest.serv.  90669          5000    250

    COMERT SRL                   77,36 total

--------------------------------------------------------------------------------

46. SC MD LEON   Sos.Oltenitei   24,84 comert 61572        60695

    COM SRL      nr.39                              7720         13430    6715

--------------------------------------------------------------------------------

47. SC PASARO    Sos.Oltenitei   87,0   -"-  317588        309250 

    SRL          nr.39                              4550        197000   9850

--------------------------------------------------------------------------------

48. SC BALMIN    Bd.Bucurestii   18,36  -"-  37673         59700

    COM SRL      Noi nr.58                          7400        21200    1060

--------------------------------------------------------------------------------

49. SC C I T C   Bd.Marasesti    122,0  -"-  141728        156500

    SA           nr.42                             123086      100000    5000

--------------------------------------------------------------------------------

50. SC DELTA     Str.Iernei 5    150,60 prod. 244949       61139

    ELECTRONIC                          prest.serv.          

                                  44,00 teren      42747       20639     1032

                                 194,60 total

--------------------------------------------------------------------------------

51. SC VIDEO     Str.Bateriei     27,00 comert 62600       81900

    NCRD SRL     nr.28                             8100        21400     1070

--------------------------------------------------------------------------------

52. SC BICOMOREX Str.Doamnei      27,18 comert 61002         47751

    IMP-EXP'95 SRL   nr.7               prest.serv.

                                        prod.        2002        32751   1637

--------------------------------------------------------------------------------

53. SC ANAMA     Str.Popa Nan     45,60 comert 199850        65700

    COMIMPEX     nr.62            16,41 depozit      128300      10700    535

    SRL                           62,39 teren

                                 124,40 total

--------------------------------------------------------------------------------

54. SC PANA SRL  Cal.Grivitei     43,52 comert 23038         65423

                 nr.121           42,68 prod.prest.

                                        serv.       10174         19523   976

                                  86,20 total

--------------------------------------------------------------------------------

55. SC BLITZTRANS Str.Mihai       13,20 comert

    SRL           Eminescu 135A         prest.serv. 46344       34321

                                  20,00 dep(subs)        17199       11421

                                  33,20 total

--------------------------------------------------------------------------------                                        

56. SC SAMAN      Str.Radu Beller 11,35 comert 357378         180000

    IMP-EXP'95 SRL  nr.22                           140779       -          -

--------------------------------------------------------------------------------

57. SC GREINER    Str.Orhideelor 372,90 prod. 284000         426000

    ROMANIA SRL   nr.62          882,00 teren          -          254000  12700

                                1254,90 total

--------------------------------------------------------------------------------

58. SC LIANA      Str.Eforie      30,20 comert 53718        110102

    FLOWERS       NR.8                              41381        30102   1505

    PROD SRL

--------------------------------------------------------------------------------

59. SC FADOUS     Str.Radu Beller 20,00 comert  15511            38255

    COMIMPEX SRL  nr.22            4,60 dep(subs)     8363         8255   413

                                  24,60 total

--------------------------------------------------------------------------------

60. SC AVANTUL    Bd.Regina Maria 22,49 comert  71070         79022

    IMPEX SRL     (G.Cosbus) 64   26,29 dep(subs)     45091        24022  1201

                                  48,78 total

--------------------------------------------------------------------------------

61. SC ANGI PAN   Str.Petru       19,00 comert  12677        45266

    IMPEX SRL     Maior 78                           10177        25266    1263

--------------------------------------------------------------------------------

62. SC BUBEX SRL  Bd.Mihail       19,08  -"-   9511          32372

                  Kogalniceanu 89                    6011        12372      619

--------------------------------------------------------------------------------

63. SC HARVEST    Str.Italiana    19,50 comert 105445       123932

    PRODEXIM SRL  nr.1            19,50 dep(subs)    33655       35432     1772

                                  39,00 total

--------------------------------------------------------------------------------

64. SC DODACO     Sos.Pantelimon  21,00 comert   20000        20000

    EXIM SRL      nr.79            7,93 dep(subs)     15000       100000    500

                                  28,93 total

--------------------------------------------------------------------------------

65. SC QUATRO'93  Bd.I.Gh.Duca   114,22 comert  113071        389171

    IPEX SRL      nr. 3-11                           37635         59171   2959

--------------------------------------------------------------------------------

66. SC TRICOSPORT Sos.Stefan cel 212,28 prod.   163450        549135

    IMPEX SRL     Mare nr.31,bl.29                   15950        139135   6957

--------------------------------------------------------------------------------

67. SC KLAP PROD  Str.Atelierului 21,00 comert  39732          148434

    SRL           nr.21           70,96 prod.         10487        38434   1922

                                  91,96 total

--------------------------------------------------------------------------------

68. SC VOGEL      Bd.Bucurestii   50,00 comert  262180         395532

    COMEX SRL     Noi nr.68      126,60 prod.         77907       120532   6027

                                  30,75 teren

                                        (terasa acoperita)

                                 207,35 total

--------------------------------------------------------------------------------

69. SC MINI MAX   Str.Scarlat    605,11 prod.   78000         315357

    SERVICE SRL   Virnov 30      173,00 teren         -          215356  10768

                                 778,11 total

--------------------------------------------------------------------------------

70. SC PROCOMEXIM Str.Buzesti     39,00 comert   7945          23075

    SRL           nr.32                              725           9075    454

--------------------------------------------------------------------------------

71. SC SARAMIS    Str.Mindiresti  58,68 alim.publ.605473       140000

    IMPEX SRL     nr.2-coresp.cu  17,86 prod.dep.      492700      40000  2000

                  Smardan 18      61,12 dep(subs)

                                 137,66 total

--------------------------------------------------------------------------------

72. SC ANDREI     Str.Cameliei    24,00 alim.publ.  8668        38788

    COMEXIM                                              -          18788  939

    PRODUCTION SRL

--------------------------------------------------------------------------------

 

                         ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.222/22.10.1998

 

                PROPUNERI CONTRACTE DE COLABORARE PENTRU REPARAREA,

             MODERNIZAREA SI EXPLOATAREA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE

--------------------------------------------------------------------------------

 1. SC MIPA DENT  Sos.OLtenitei  70,00 comert  94019          263033

    SRL           <