Hotărârea nr. 215/1998

HOTARAREnr. 215 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 215 din 09/21/1998 privind stabilirea criteriilor de selectie a evaluatorilor imobiliari
HOT. 215 21/09/1998
HOTARIRE numar 215 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 215 din 09/21/1998

privind stabilirea criteriilor de selectie a evaluatorilor imobiliari

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

     privind stabilirea criteriilor de selectie a evaluatorilor imobiliari

 

     Avand in vedere raportul prezentat de Comisia pentru Legalitate Apararea Ordindei Publice, Respectarea Drepturilor Cetatenesti a Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu art.120(2) din Constitutia Romaniei;

     Vazand si dispozitiile art.3 din Legea nr.85/1992 republicata la 15.09.1994;

     Potrivit art.47 din Legea nr.15/1990 referitor la principiul libertatii contractuale, precum si art.2(b) din Legea concurentei nr.21/1996, precum si Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.218/1997;

     In temeiul Hotararii Guvernului nr.505/1998 care prevede expres competenta consiliilor locale de a aproba criterii de selectare pentru evaluatori;

     Conform art.20, lit."g", art.28(2) si art.84(3) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Documentatia pentru licitatie din data de 28.09.1998, privind selectia evaluatorilor imobiliari in vederea intocmirii rapoartelor de evaluare pentru vanzarea spatiilor comerciale se modifica dupa cum urmeaza:

     In locul sintagmei ANEVAR se va inscrie sintagma "EVALUATORI IMOBILIARI ATESTATI POTRIVIT LEGII".

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

                  Alexandru Stellu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.215