Hotărârea nr. 214/1998

HOTARAREnr. 214 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 214 din 09/21/1998 privind repartiz.bl.M68-sc.2-reprez.29 ap.din ansamblul Marasesti precum si bl. 54 avand 48 de ap.din ansambl.Calarasi (L.112/1995 si L.114/1996)
HOT. 214 21/09/1998
HOTARIRE numar 214 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 214 din 09/21/1998

privind repartiz.bl.M68-sc.2-reprez.29 ap.din ansamblul Marasesti precum si bl. 54 avand 48 de ap.din ansambl.Calarasi (L.112/1995 si L.114/1996)

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

   privind repartizarea blocului M68-scara 2-reprezentand 29 de apartamente

   din ansamblul Marasesti precum si blocul 54 avand 48 de apartamente, din

   ansambul Calarasi, persoanelor evacuate in baza Legii nr.112/1995 si altor

            categorii de persoane prevazute in Legea nr.114/1996

 

     In baza prevederilor Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.188/23.10.1997 si a Dispozitiei primarului general al municipiului Bucuresti nr.1890/1997;

     Vazand avizele favorabile ale comisiilor pe domenii de activitate;

     In temeiul art.20 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Blocul de locuinte nr.M 68 (scara 2) reprezentand 29 de apartamente din ansamblul Marasesti si blocul 54 avand 48 de apartamente, din ansamblul Calarasi va fi destinat persoanelor evacuate prin hotarare judecatoreasca definitiva in baza Legii nr.112/1995, precum si altor categorii de persoane care se incadreaza in conditiile Legii nr.114/1996.

     Art.2- Departamentul Patrimoniu Imobiliar, Departamentul Economic, Directia Administratie si Consiliile locale ale sectoarelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                                                  SECRETAR,

                Alexandru Stellu              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.214