Hotărârea nr. 210/1998

HOTARAREnr. 210 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 210 din 09/21/1998 privind transmiterea in administrare a unui teren aflat in patrimoniul Primariei municipiului Bucuresti
HOT. 210 21/09/1998
HOTARIRE numar 210 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 210 din 09/21/1998

privind transmiterea in administrare a unui teren aflat in patrimoniul Primariei municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

     privind transmiterea in administrare a unui teren aflat in patrimoniul

                      Primariei municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate al Departamentului Economic si Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar;

     Vazand avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, alin.1 si art.28 si art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al  municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data prezentei se transmite in administrarea Societatii de ajutor pentru Decese a Casei de Ajutor Reciproc a Salariatilor si Pensionarilor din Transporturi si Telecomunicatii "EXRESUL" CFR, terenul, cu suprafata de 22 mp, situat in curtea imobilului din str.Ferentari nr.179, sector 5, Bucuresti.

     Art.2- Terenul va fi atribuit pe o perioada de 15 ani.

     Art.3- Beneficiarul va fi obligat ca, in cazul in care se solicita retrocedarea imobilului de catre fostul proprietar, sa elibereze acest teren, fara nici o pretentie.

     Art.4- Departamentul Patrimoniu Imobiliar din Directia general de Administrare a Fondului Imobiliar, Directia de Cadastru si Departamentul Economic vor aduce la indeplinire prezenta Hotarare.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

              Alexandru Stellu                  Dinu Grigorscu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.210