Hotărârea nr. 21/1998

HOTARAREnr. 21 din 1998-02-26 HOTARIRE numar 21 din 02/26/1998 privind concesionarea fara licitatie publica, pentru realizarea unor extinderi in Bdul Libertatii nr.12, sector 5
HOT. 21 26/02/1998
HOTARIRE numar 21 din 02/26/1998

HOTARIRE numar 21 din 02/26/1998

privind concesionarea fara licitatie publica, pentru realizarea unor extinderi in Bdul Libertatii nr.12, sector 5

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

 

                                  HOTARARE

           privind concesionarea, fara licitatie publica, pentru realizarea

                 unor extinderi in Bdul Libertatii nr.12, sector 5

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Departamentul Economic;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile art.12, lit."b" din Legea nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor  si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."h" si ale art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

      Art.1- Se aproba concesionarea, fara licitatie publica a terenului situat in Bdul Libertatii nr.12, sector 5, in suprafata de 35,225 mp, extindere a sediului Ministerului Public, in vederea realizarii unor constructii suplimentare care sa asigure buna functionare a constructiei deja existente.

 

      Art.2- Concesionarea se acorda pe o perioada de 49 de ani.

 

      Art.3- Taxa de concesiune se va stabili, la data semnarii contractului, in baza prevederilor Deciziei Primariei municipiului Bucuresti nr.79/1992 si a Dispozitiei Primarului General nr.421/1992, nr.191/1993 si 827/1994.

 

      Art.4- Se autorizeaza Departamentul Patrimoniu Imobiliar sa perfecteze contractul de concesiune, urmarirea platii taxei anuale de concesiune, urmand a se realiza prin grija Directiei Generale de Administrare a Fondului Imobiliar.

 

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                     Alexandru Popescu

 

 

Bucuresti, 26.02.1998

Nr.21