Hotărârea nr. 202/1998

HOTARAREnr. 202 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 202 din 09/21/1998 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti" domnului Nursultan Nazarbaev
HOT. 202 21/09/1998
HOTARIRE numar 202 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 202 din 09/21/1998

privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti" domnului Nursultan Nazarbaev

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

                       privind conferirea titlului de

               "Cetean de onoare al municipiului Bucuresti"

                      domnului Nursultan Nazarbaev

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."u" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se confera titlul de "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti" domnului Nursultan Nazarbaev, presedintele R. Kazahstan.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

                 Alexandru Stellu              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.202