Hotărârea nr. 196/1998

HOTARAREnr. 196 din 1998-09-07 HOTARIRE numar 196 din 09/07/1998 priv.transm.din adm.PMB in adm.Min.Interne,D.G.P. de Frontiera,Straini,Migrari si Pasapoarte a bl.13,str.Stolnicul Vasile 15,sect.2,Bucuresti
HOT. 196 07/09/1998
HOTARIRE numar 196 din 09/07/1998

HOTARIRE numar 196 din 09/07/1998

priv.transm.din adm.PMB in adm.Min.Interne,D.G.P. de Frontiera,Straini,Migrari si Pasapoarte a bl.13,str.Stolnicul Vasile 15,sect.2,Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

    privind transmiterea din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti

    in administrarea Ministerului de Interne, Directia Generala a Politiei

      de Frontiera, Straini, Migrari si Pasapoarte a blocului nr.13 din

              Bucuresti, str.Stolnicu Vasile nr.15, sector 2

 

     Avand in vedere Nota de fundamentare a Ministerului de Interne adresata Guvernului Romaniei;

     Tinand seama de Nota Guvernului Romaniei nr.19a/29.05/Div/1457 din 23.07.1998 adresata Ministerului de Interne;

     In temeiul art.28, alin.2 si art.84, alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului General al municipiului Bucuresti in administrarea Ministerului de INterne a blocului nr.13 din Bucuresti, str.Stolnicu Vasile nr.15, sector 2, in vederea amenajarii si cazarii azilantilor.

     Art.2- Bunul mentionat la art.1 se transfera la valoarea de inventar la 01.01.1990 nereevaluata.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

                 Toma Gabriel                   Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 07.09.1998

Nr.196