Hotărârea nr. 154/1998

HOTARAREnr. 154 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 154 din 08/06/1998 privind organizarea la Bucuresti a Festivalului Berii, 1998, editia I
HOT. 154 06/08/1998
HOTARIRE numar 154 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 154 din 08/06/1998

privind organizarea la Bucuresti a Festivalului Berii, 1998, editia I

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

     privind organizarea la Bucuresti a Festivalului Berii, 1998, editia I

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Analizand raportul nr.2729/05.08.1998 al Directiei pentru Cultura si Culte;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."o" si ale art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba organizarea Festivalului Berii la Bucuresti, editia I, in perioada 02-06 septembrie 1998.

 

     Art.2- Primaria municipiului Bucuresti va participa la Festival in calitate de organizator, alaturi de Asociatia Producatorilor de Bere din Romania.

 

     Art.3- Manifestarile ocazionate de desfasurarea Festivalului se vor desfasura in intervalul de timp cuprins intre orele 08,00-22,00, pe urmatoarele amplasamente: Parcul Izvor, parcarea Hanul Manuc.

 

     Art.4- Conditiile  de desfasurare a Festivalului sunt:

     - se va asigura, prin grija Asociatiei Producatorilor de Bere din Romania, salubrizarea zilnica a amplasamentelor, precum si masurile de protectie si paza necesare pentru respectarea normelor legale privind adunarile publice, protejarea bunelor moravuri si linistea publica;

     - desfacerea beri se va face numai in pahare de plastic de unica folosinta;

     - aprovizionarea standardelor standurilor se va face numai cu autoutilitare, avand greutatea de maxim 3,5 tone;

     - aportul Primariei municipiului Bucuresti va fi de ordin exclusiv logistic si organizatoric, serviciile prestate si utilitatile furnizate de regiile si unitatile municipalitatii urmand a fi platite de catre Asociatia Producatorilor de Bere din Romania in conformitate cu tarifele si reglementarile legale in vigoare.

 

     Art.5- Intre Primaria municipiului Bucuresti si Asociatia Producarilor de Bere din Romania se va incheia un protocol care sa prevada drepturile si obligatiile fiecarei parti.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                               SECRETAR,

          Radu-Florin Dumbraveanu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.154