Hotărârea nr. 153/1998

HOTARAREnr. 153 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 153 din 08/06/1998 privind eliberarea domnului Vasile Donose din functia de director al Teatrului de Revista "Constantin Tanase"
HOT. 153 06/08/1998
HOTARIRE numar 153 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 153 din 08/06/1998

privind eliberarea domnului Vasile Donose din functia de director al Teatrului de Revista "Constantin Tanase"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

                privind eliberarea domnului Vasile Donose

      din functia de director al Teatrului de Revista "Constatin Tanase"

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei Personal si Directiei pentru Cultura si Culte privind eliberarea domnului Vasile Donose din functia de director al Teatrului de Revista "Constantin Tanase";

     In baza prevederilor art.8 din Legea nr.3/1997, privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, lit."i" si art.44, lit."v" alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Incepand cu data de 01 iulie 1998 inceteaza contractul de munca al domnului Vasile Donose - consultant artistic, gradul I, gradatia 4 - director al Teatrului de Revista "Constantin Tanase", conform art.130, alin.1, din Codul Muncii.

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

        Radu-Florin Dumbraveanu                 Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.153