Hotărârea nr. 151/1998

HOTARAREnr. 151 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 151 din 08/06/1998 privind definitivarea in functia de director la Circul "Globus" a doamnei Brandusa Novac
HOT. 151 06/08/1998
HOTARIRE numar 151 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 151 din 08/06/1998

privind definitivarea in functia de director la Circul "Globus" a doamnei Brandusa Novac

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

       privind definitivarea in functia de director la Circul "Globus"

                      a doamnei Brandusa Novac

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Personal privind definitivarea doamnei Brandusa Novac in functia de director la Circul "Globus" dupa expirarea perioadei de proba;

     Vazand avizul Comisiei de Cultura, Invatamant, Sport, Mass-Media si Culte din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr.281/1993 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

     In temeiul art.20, lit."i", al art.28 si al art.44, lit."v" din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic - Doamnda Brandusa Novac se definitiveaza in functia de director al Circului "Globus" de la data inceperii perioadei de proba, respectiv 12 februarie 1998.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

        Radu Florin Dumbraveanu                 Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.151