Hotărârea nr. 15/1998

HOTARAREnr. 15 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 15 din 01/29/1998 priv.transmiterea in adm.Bibliotecii Mun."Mihail Sadoveanu"a spatiilor care function.in prezent pe baza de contract de inchieriere
HOTARARE nr. 15 din 29/01/1998
HOTARIRE numar 15 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 15 din 01/29/1998

priv.transmiterea in adm.Bibliotecii Mun."Mihail Sadoveanu"a spatiilor care function.in prezent pe bazxa de contract de inchieriere

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

 

 

                                 HOTARARE

        privind transmiterea in administrarea Bibliotecii Municipale

       "Mihail Sadoveanu" a spatiilor in care functioneaza in prezent,

    pe baza de contract de inchiriere, subunitatile din compunerea acestora

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

      Analizand raportul nr.2115/20.11.1997 al Directiei pentru Cultura si Culte;

      Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.28, alin.2 si art.84, alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                                Hotaraste:

 

 

      Art.1- Se aproba transmiterea din administrarea Directiei Generale de Administrare a Fondului Imobiliar a Primariei municipiului Bucuresti in administrarea Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" a spatiilor in care functioneaza unitatile din subordinea acesteia (biblioteci publice si depozite), nominalizate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

      Art.2     (1) - Prezenta hotarare se aplica cu incepere de la data de 01.01.1998.

               (2) - Cu incepere de la aceeasi data, se reziliaza contractele de inchiriere a spatiilor respective incheiate de Biblioteca  Municipala "Mihail Sadoveanu" cu societatile comerciale foste I.C.R.A.L..-uri si preluate de Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar in baza Hotararii nr.42/1997 a Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Iulian Cretu

 

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.15

 

 

                                                                  ANEXA

                                           La Hotararea nr.15/29.01.1998

                                         a Consiliului General al mun.Bucuresti                                                                                                                                                                                             

 

                                LISTA SPATIILOR

              care se transmit din administrarea Directiei Generale

              de Administrare a Fondului Imobiliar in administrarea

                Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu"

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.     Adresa spatiului                              Suprafata ocupata

--------------------------------------------------------------------------------

SECTOR 1

 1. Str.Faurei nr.1                                             50,51

 2. Str.Popa Tatu nr.78                                         94,89

 3. Str.Bucurestii Noi nr.105                                  151,31

 4. Bd.Gh.Duca nr.13                                            72,64

 5. Str.Petru Maior nr. 91                                     128,08

 6. Str.Diniciu Golescu nr.11                                   76,66

 7. Str.Stirbei Voda nr.168                                    155,54

 8. Str.Radu Beller nr.26                                       86,40

 9. Bd.Magheru nr.20                                            17,40

 

SECTOR 2

10. Str.Oborul Nou  nr. 13                                      60,74

11. Sos.Pantelimon 239                                          81,82

12. Sos.Mihai Bravu nr. 116                                    205,71

13. Str.Popa Soare nr.52                                        92,04

14. Sos.Andronache nr.53                                       270,10

15. Str.Th.Masaryk nr.17                                       256,47

16. Str.Th.Masaryk nr. 7                                        82,30

 

SECTOR 3

17. Str.Coltei nr.27                                            99,71

18. Str.Dristor nr.93-119                                       63,07

19. Str.Lucretiu Patrascanu nr.13                              165,15

 

SECTOR 4

20. Str.Bosianu nr.10                                          138,00

21. Str.Tr.Magurele nr.19                                       52,00

22. Str.Radului nr.40                                          172,02

23. Str.Tr.Magurele bl.52                                       52,25

24. Sos.Giurgiului nr.86                                        61,00

25. Str.Magurei nr. 1-5                                         32,40

 

SECTOR 5

26. Str.Prelungirea Ferentari nr.5                             104,00

27. Cal.Rahovei nr.151                                         431,91

 

SECTOR 6

28. Sos.Crangasi nr. 10                                        108,62

29. Sos.Valea Prahivei nr.3                                     64,66

30. Str.Dr.Taberei nr.26                                        67,10

31. Str.Dealul Tugulea nr.12                                    75,96

32. Veteranilor nr.9                                            39,00

33. Str.Brasov nr.14                                            67,50

--------------------------------------------------------------------------------