Hotărârea nr. 137/1998

HOTARAREnr. 137 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 137 din 08/06/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice
HOT. 137 06/08/1998
HOTARIRE numar 137 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 137 din 08/06/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

    privind aprobarea unro planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

         definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                                            SECRETAR,

         Radu Florin Dumbraveanu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.137

 

                                  T A B E L

       cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

        amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii         Functiune            Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

                     ANEXA NR.1

     SECTOR 1

1. Sos.Buc.Ploiesti 19-21 modif.PUD  cladire birouri     3CA12/6/98   279/98

2. Sos.Buc.Targoviste              antena MOBIFON        3CA12/1/98   275/98

3. Bd.Dinicu Golescu              pilon antena RATB      2M4/1/98     274/98

4. Str.Sibiceanu nr.15            locuinta+birouri       3CA/15/98    286/98

5. Intr.Caderea Bastiliei 4       locuinta+birouri       3CA14/4/98   312/98

6. Cal.Dorobanti 43               locuinta+birouri       3CA14/6/98   311/98

 

     SECTOR 2

7. Str.N.Zamfir nr.4              locuinta+birouri       12M1/1/98    296/98 

8. Str.Tarmului-Floreasca 60      zona rezidentiala      3CA12/3/98   295/98

                                  functiuni compatibile

9. Str.Alexe Savulescu            locuinte+birouri       19M1/2/98    273/98

10.Cal.Floreasca                  locuinta+birouri       3CA7/1/98    196/98

 

     SECTOR 3

11.Cal.Vitan 112-114              statie distributie     3CA13/2/98   267/98

                                  carburanti LUKOIL

12.Bd.1 Decembrie 1918 nr.36      piata agroalimentara   3CA13/6/98   282/98

 

     SECTOR 4

13.Bd.Metalurgiei 12-30           spalatorie auto+comert 15M2/1/98    290/98

 

     SECTOR 5

14.Str.Costache Negri 1-3, 5-7    birouri                3CA9/10/98   277/98

 

     SECTOR 6

15.Bd.Iuliu Maniu 556-570         servicii industriale   3M3/2/98     281/98

16.Bd.Timisoara 113-137           serv.,bir.,mica prod.  3CA10/5/98   284/98

17.Bd.Prel.Ghencea 185            serv.auto+sediu firma  3CA10/4/98   285/98

18.Str.Osiei 18-34                sediu adm.BRAU UNION   3CA9/1/98    258/98

19.Str.Cernisoara 96              locuinte+birouri       2M3/13/98

--------------------------------------------------------------------------------

                              ANEXA NR.2

     SECTOR 2

1. PUD - Str.Ion Maiorescu 37-39  locuinta                 ?           ?

2. PUD - Str.Capidava 14-16       locuinta                 ?           ?

3. Str.Argedava 79-99             locuinta                 ?           ?

4. Str.Paul Greceanu 7            locuinta                 ?           ?

================================================================================