Hotărârea nr. 134/1998

HOTARAREnr. 134 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 134 din 08/06/1998 privind stabilirea normelor anuale de venit si impozitul forfetar pentru meseriasi, comert volant si alte categorii de contribuabili persoane fizice
HOT. 134 06/08/1998
HOTARIRE numar 134 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 134 din 08/06/1998

privind stabilirea normelor anuale de venit si impozitul forfetar pentru meseriasi, comert volant si alte categorii de contribuabili persoane fizice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

        privind stabilirea normelor anuale de venit si impozitul forfetar

       pentru meseriasi, comert volant si alte categorii de contribuabili

                             persoane fizice

 

     Avand in vedere expuenrea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, raportul Directiei Generale, Buget, Contabilitate, Financiar si propunerile Directiei Generale a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti (Adiministratiile Financiare);

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale, cu modificarile ulterioare si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.85/1997, privind impunerea veniturilor realizate de persoane fizice;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."e", art.28(3) si art.95 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba normele anuale de venit pe meseriasi/activitati in baza carora se determina impozitul datorat de meseriasi care presteaza servicii sau executa lucrari in (prin) ateliere stabilite in municipiul Bucuresti, potrivit anexei 1.

     Art.2- Se aproba impozitul forfetar trimestrial datorat de contribuabilii ce desfasoara activitati de comert in puncte volante, meseriasii ambulanti si carausii cu mijloace de transport cu tractiune animala in municipiul Bucuresti conform anexei 2.

     Art.3- Impozitele stabilite potrivit art.1 si 2 se fac venit la bugetul sectoarelor municipiului Bucuresti.

     Art.4- Incepand cu trimestrul III 1998 impozitul forfetar trimestrial datorat de persoanele fizice autorizate potrivit Decretului Lege nr.54/1990 precum si de colaboratorii societatilor comerciale care desfasoara cu autoturisme proprii activitati de taximetrie in municipiul Bucuresti, se stabileste la 500.000 lei.

     Impozitul forfetar pentru activitatile de taximetrie potrivit prezentului articol face venit la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti.

     Art.5- Venitul anual din chirii se determina pe baza contractelor ce se prezinta organelor fiscale, conform legii.

     Impozitul datorat de persoanele fizice pe veniturile din inchirieri, subinchirieri si din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie se varsa la bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti.

     Art.6- In vederea incurajarii acestor meserii/activitati, se va elabora un studiu de catre Primaria municipiului Bucuresti, in termen de 3 luni de la data prezentei hotarari.

      Art.7- Prezenta hotarare se va transmite primariilor sectoarelor municipiului Bucuresti si Directiei Generale a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA,

                                                  SECRETAR,

          Radu Florin Dumbraveanu              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.134

 

                         ANEXA NR.1 LA HOT.CGMB NR.134/06.08.1998

 

                   Norme anuale de venit pentru meseriasii care

           presteaza servicii sau executa lucrari prin ateliere stabile

                          (OUG NR.85/1997 - ART.8)

                                                          - mii lei -

================================================================================

Nr.       B r a n s a (Meseria)                        MUNICIPIUL BUCURESTI

crt.                                                         ZONA

                                                     0        I       II-III

--------------------------------------------------------------------------------

 1. Auto - moto, reparatii

    a/ mecanice si electrice                        8230     8230     8230

    b/ tinichigerie                                 6240     6240     6240

    c/ tapiterie                                    4800     4800     4800

    d/ vopsitorie                                   5200     5200     5200

 2. Biciclete - reparatii                           1035     1035     1035

 3. Blanarie - cojocarie:

    a/ blanarie sau blanarie si cojocarie

       - cu atelier in locuinta                     6180     5520     4250

       - cu atelier in afara locuintei              8240     6970     6040

    b/ cojocarie                                    5530     4770     3760

    c/ bundite si pieptare brodate

 4. Boiangerie si spalatorie chimica:

    a/ boiangerie cu si fara spalatorie chimica     1880     1740     1430

    b/ spalatorie chimica                           1567     1567     1290

 5. Broderie:

    a/ broderie fara masina                         1880     1500     1320

    b/ broderie cu masina                           2540     2180     1760

    c/ broderie si ceaprazarie                      2880     2590     2300

    d/ crosetat cu mana                             1080      940      780

 6. Ceasornicarie                                   3120     2505      902

 7. Ceaprazari si sepcari                           3230     2700     2340

 8. Cipici, confectii din deseuri textile           1610     1610     1300

 9. Cizmarie:

    a/ cu atelier in locuinta                       3250     2750     2270

    b/ cu atelier in afara locuintei                3770     3250     2750

    Cizmarie - confectii

    a/ cu atelier in locuinta                       6500     4800     3100

    b/ cu atelier in afara locuintei                8500     5200     3500

    Cizmarie - confectii si reparatii:

    a/ cu atelier in locuinta                       5200     3100     1800

    b/ cu atelier in afara locuintei                6500     4200     3300

10. Confectii din hartie si material plastic, cu

    material propus sau al clientului              

    a/ flori artificiale din hartie                 1580     1580     1580

    b/ flori artificiale din hartie si material

       textil                                       1980     1980     1980

    c/ flori artificiale, coroane si jerbe din

       flori din hartie                             3430     3430     3430

11. Confectii din papura, nuiele, trestie (inclusiv

    articole de pescuit) paie, iasca, fori de porumb,

    talas,                                          2210     2210     1560

12. Confectii din plase:

    a/ sfoara                                       1040     1040     1040

    b/ din fire de material plastic                 1450     1450     1450

13. Corsetarie                                       975      730      632

14. Croitorie de barbati si de dama:

    a/ croitorie usoara de dama (rochii,bluze,fuste)

    - cu atelier in locuinta                        3300     2790     2310

    - cu atelier in afara locuintei                 4360     3500     3040

    b/ croitorie barbateasca si de dama (taior,

       mantou, pardesiu, palton) confectii      

       si reparatii                     

    - cu atelier in locuinta                        4910     4110     3490

    - cu atelier in afara locuintei                 6490     5390     6400

    c/ confectii de imbracaminte taraneasca

    d/ croitorie de lux                             8770     8770

15. Curelarie                                       1390     1210     1035

16. Dogarie

    a/ reparatii                                    1215     1215     1040

    b/ confectii cu materialul clientului          

17. Dulgherie

    a/ dulgherie                                    2780     2780     2300

    b/ lemnari (cioplitori, bardasi)                1730     1730     1380

18. Electrotehnica

    a/ atelier reparatii televizoare si radio       8010     6990     6560

    b/ atelier reparatii aparate de radio si de

       uz casnic                                    6020     5540     5070

    c/ atelier de reparatii numai aparate

       electrotehnice si de uz casnic               4550     4040     3210

19. Fierarie, potcovarie:

    a/ fierarie cu si fara potcovarie               1950     1950     1950

    b/ potcovarie                                   1430     1430     1430

20. Fantanari (care sapa manual si zidesc fantani

    fara a face si tuburi de ciment)                3250     3250     3140

21. Fotografi:

    a/ fotografi, inclusiv fotocopii acte           7890     6790     5780

    b/ numai fotocopii acte                         4620     4090     3300

22. Frizeri, coafura, cosmetica, manechiura

    si pedichiura:

    a/ frizerie                                     4200     3100     2500

    b/ frizerie si manechiura                       2780     2370     1760

    c/ coafura                                      8360     7260     5810

    d/ cosmetica                                    5020     3740     3180

    e/ pedichiura                                   2730     2240     1700

23. Geamgii cu atelier                              3900     3525     3525

24. Inregistrari audio-video                        5000     5000     5000

25. Instalatii de apa, gaz, canal si electricitate  4030     4030     3320

26. Instrumente muzicale, reparatii                  652      652      405

27. Jucarii - reparatii                              392      302      342

28. Lacatuserie                                     5050     4560     3930

29. Legatorie de carti                              2600     2240     1680

30. Lenjerie de barbati si de dama:

    a/ cu atelier in locuinta                       1580     1360     1205

    b/ cu atelier in afara locuintei                2210     1585     1425

31. Marochinerie si articole de voiaj de orice fel,

    confectionate cu materialul clientului si

    reparatii                                       4970     4480     3870

32. Modiste cu materialul clientului                3250     2790     2350

33. Motoare de taiat lemne                          2990     2990     2990

34. Mozaicari si faiantari                          5940     5940     5940

35. Muzicanti                                                         1200

36. Olarie                                                   1300     1300

37. Parchetari                                      4140     4140     4140

38. Palarieri                                       1270     1270     1060

39. Pictori de firme                                1665     1665     1180

40. Plapumarie:

    a/ cu atelier in locuinta                       1510     1310     1095

    b/ cu atelier in afara locuintei                1935     1545     1330 

41. Plisat, govrat, ajur                            1265     1075      442

42. Rame, incadrari de tablouri si oglinzi          3150     2830     2830

43. Remaiat ciorapi:

    a/ fara masina                                   690      645      510

    b/ cu masina                                    1210      880      725

44.Reparat brichete,montat supape si umplere cu gaz 3900     3900     3900

45. Reparat ceasuri electronice                     5810     5440     4230

46. Rotarie sau rotarie si caroserie din lemn

    inclusiv reparatii                              2300     2300     2150

47. Site si confectii din material propriu          1150     1150     1150

48. Sobari:

    a/ sobe din teracota                            3470     3470     2870

    b/ sobe din zid                                 2840     2840     2600

49. Stilouri sau stilouri si ochelari - reparatii   1242      925      737

50. Stopeuri                                         477      387      330

51. Tapiterie cu materialul clientului              4600     4600     3350

52. Tinichigerie:

    a/ confectii si reparatii cu mater.clientului   4030     3740     2990

    b/ reparatii                                    3770     3380     2560

53. Tamplarie:

    a/ confectii si reparatii binale cu materialul

       clientului                                   4680     4670     4680

    b/ confectii si reparatii de mobila cu

       materialul clientului                        6700     6240     5610

    c/ reparatii, vopsit si lustruit                3900     3270     2990

54. Tocilarie                                       4160     3700     2600

55. Tricotaje:

    a/ de mana                                      1860     1520     1300

    b/ cu masina                                    3960     3340     2840

56. Umbrele - reparatii                              700      557      350

57. Vulcanizare - reparatii:

    a/ sosoni, galosi, camere de biciclete,

       cauciucuri auto                              1447     1447     1447

58. Zidari                                          3770     3770     3770

59. Zugravi                                         8440     8440     8440

60. Ipsosari                                        5000     5000     5000

61. Confectii tuburi ciment fantani                 4000     4000     4000

62. Reparatii calculatoare                          8000     8000     8000

63. Servicii multiplicari                           8000     8000     8000

64. Filmari video                                  10000    10000    10000

65. Sifonarie                                       6000     6000     6000

66. Dactilografie                                   3000     2000     1000

67. Decoratori florali                              3500     2800     2100

68. Maturi                                          1900     1400      900

69. Instructori auto                               12500    11800    10000

================================================================================

    NOTA: Zonele sunt cele stabilite (se delimiteaza) conform Hot.nr.50/1994

 

                                        ANEXA NR.2 LA HOT.134/06.08.1998

 

                Impozitul forfetar trimestrial pentru comert

           in puncte volante, carausi cu mijloace de transport cu

                  tractiune animala si meseriasi ambulanti

                         (OUG nr.85/1997 - art.10)

================================================================================

Nr.                                                     MUNICIPIUL BUCURESTI

crt.    Activitatea (B r a n s a)                             ZONA

                                                      0         I       II-III

--------------------------------------------------------------------------------

 1. Florarese                                        1000      600      300

 2. Comert:

    a/ produse alimentare

    - piete, bazaruri si targuri zilnice             1000      800      600

    - alte locuri (stradal)                           600      500      400

    b/ produse nealimentare

    - piete, bazaruri si targuri zilnice             1000      800      600

    - alte locuri (stradal)                           600      500      400

    c/ produse de uz casnic (lemn, lut, paie, tabla)  100      100      100

    d/ legume si fructe:

    - in piete                                       1500      700      400

    - in alte locuri (fara piete)                     800      650      420

    e/ cu flori naturale:

    - in piete                                       1500      700      400

    - in alte locuri (fara piete)                    1000      500      500

 3. Comert cu gablonzuri, podoabe (exclus metal

    pretios)                                          150      150      150

 4. Cantaragii                                         30       30       30

 5. Floricele de porumb                               150      150      150

 6. Lustragii                                          50       50       50

 7. Confectii din lemn: linguri, albii, fuse,

    umerase, spete                                     30       30       30

 8. Tocilari                                           60       60       60

 9. Geamgii                                            60       60       60

10. Fotografi ambulanti                               100      100      100

11. Cosari                                             30       30       30

12. Comert cu bors:

    a/ la domiciliu                                          - scutit -

    b/ in alte locuri                                 100      100      100

13. Reparatii auto ambulant                           200      200      200

14. Carausi:

    a/ cu un animal                                    50       50       50

    b/ cu doua animale                                 75       75       75

15. Biciclete reparatii                                75       60       50

16. Dogarie reparatii                                 250      200      170

17. Electrotehnica - electronica :

    a/ reparatii radio-tv si alte aparate eletronice  500      300      250

    b/ reparatii aparate electrotehnice               450      275      240

18. Zugravi, mozaicari si faiantari                   850      700      480

19. Muzicanti                                         400      300      200

20. Parchetari                                        750      500      300

21. Plapumari                                         300      220      150

22. Brichetari                                        250      200      150

23. Sobari                                            700      600      400

24. Tapiterie                                         400      250      200

25. Tinichigerie, confectii si reparatii              675      450      300

26. Tamplarie, reparatii, vopsit, lustruit            400      300      200

27. Zidari                                            700      600      500

================================================================================

 NOTA: Zonele sunt stabilite (se delimiteaza) conform Hot.nr.50/1994