Hotărârea nr. 133/1998

HOTARAREnr. 133 din 1998-07-09 HOTARIRE numar 133 din 07/09/1998 privind aprobarea organigramei si numarului de personal la Administratia Strazilor
HOT. 133 09/07/1998
HOTARIRE numar 133 din 07/09/1998

HOTARIRE numar 133 din 07/09/1998

privind aprobarea organigramei si numarului de personal la Administratia Strazilor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

             privind aprobarea organigramei si numarului de personal

                      la Administratiei Strazilor

 

     Avand in vedere raportul Directiei Personal si al Departamentului Servicii Publice, prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal la Administratia Strazilor;

     Vazand avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."d" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Incepand cu data de 01.06.1998, se aproba organigrama si numarul de personal ale Administratiei strazilor, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, in limita fondurilor prevazute in bugetul local.

 

                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                 S E C R E T A R,

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                  Dinu Grigorescu

              Iulian Cretu

 

Bucuresti, 09.07.1998

Nr.133

 

                                        ANEXA LA HOT.NR.133/09.07.1998

 

                                DIRECTOR

                                  /\

                                /    \

Serv.    Protectia        DIRECTOR      DIRECTOR               DIRECTOR

resurse  muncii           ADJUNCT       ADJUNCT                ECONOMIC

           2                                             -Serv.      Serv.

           -                                              derulare   Financiar

           2                                             contracte   contabilit.

        Juridic                                               8          13

  7        2                                                  1           1

  1        -                                                  7          12

  6        2

 

 

 DIRECTOR  ==> Serv.Docum.Contracte 8 1 7

 ADJUNCT   ==> Serv.Insp.Dispecerat 25 1 24

           ==> Serv.Iluminat Public 8 1 7

           ==> Serv.Drumuri   11 1 10   ==> Sectia Interv.Operative 56 1 2 3 50

           ==> Serv.Poduri Pasaje Centura ==> Sectia Intret.Pasaje 45 1 2 42

                                          ==> Supraveghere Centura 5 5

 

DIRECTOR 

ADJUNCT

==> Serv.Semnaliz.Rutiera Parcaj 11 1 10 ==>Sect.Intret.Indic. 43 1 2 40

                                         ==>Sect.Intret.Semaf.41 1 1 1 38

                                         ==>Sect.Marcaje Rutiere 41 1 1 39

                                         ==>Sector Intret.Fintini 32 2 2 30

 

==> Sectia Utilaj Transp.  108 1 1 1 105

 

==> Serv.Aprov.Administrativ  7 1 6

 

               Numar mediu scriptic personal

                     din care:

          Total    Cond.    Executie     Maistrii     Deservire    Muncitori

           505      21        114           8            18           344