Hotărârea nr. 132/1998

HOTARAREnr. 132 din 1998-07-09 HOTARIRE numar 132 din 07/09/1998 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, STATUTULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI PROPRIU AL P.M.B.
HOT. 132 09/07/1998
HOTARIRE numar 132 din 07/09/1998

HOTARIRE numar 132 din 07/09/1998

PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, STATUTULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI PROPRIU AL P.M.B.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

            privind modificarea organigramei, statului de functii si

   Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului propriu al P.M.B.

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Directiei personal prin care se propune imbunatatirea activitatii de servicii publice;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."d", art.28, alin.1 si art.44, lit."u" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data prezentei se aproba modificarea organigramei aparatului propriu al P.M.B. prin:

- reorganizarea Departamentului Servicii Publice -                  144 posturi

- infiintarea Departamentului Transport Public si cai Comunicatii -  55 posturi, conform anexelor 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Se aproba infiintarea unui post de director general adjunct in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala prin transformarea unui post de executie din cadrul directiei.

 

     Art.3- Numarul total de posturi din aparatul propriu al P.M.B. se suplimenteaza cu 23 posturi si va fi de 1682 posturi.

     Plata salariilor se va face in limita plafonului de salarii aprobat prin bugetul local.

 

     Art.4- Cu aceeasi data se aproba statele de functii pentru Serviciul urmarire derulare investitii retele subterane - Directia Generala inginerie sanitara urbana si Directia coordonare lucrari edilitare din cadrul Departamentului Servicii Publice si pentru Departamentul Transport Public si Cai Comunicatii prevazute in anexele 5, 6 si 7, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.5- Se aproba Regulamentul de organizare al Serviciului urmarire derulare investitii retele subterane - Directia inginerie sanitara urbana si al Directiei coordonare lucrari edilitare din cadrul  Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Transport Public si Cai Comunicatii prevazute in anexele 8, 9 si 10 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.6- In termen de 60 de zile de la aprobarea Hotararii in Consiliu, numarul de posturi suplimentare se va reduce corespunzator din aparatul propriu.

 

     Art.7- Prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.165/1997. completata cu Hotararile C.G.M.B nr.193/1997, nr.11/1998 si nr.102/1998, se modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEZA SECRETAR,

                Iulian Cretu                        Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 09.07.1998

Nr.132

 

                                                      ANEXA NR.1

 

DEPARTAMENT  144

SERVICII      31        ==>  Directia generala       48

PUBLICE      113             inginerie sanitara      10

                             urbana                  38

 

                        ==>  Directia                31

                             gradini                  6

                             publice                 25

 

                        ==>  Directia                20

                             sisteme                  5

                             informationale          15

 

                        ==>  Directia coordonare     21

                             lucrari                  4

                             edilitare               17

 

                        ==>  Directia pentru         23

                             refacerea si protectia   5

                             mediului inconjurator   18

 

                                ANEXA NR.2

 

DEPARTAMENT

SERVICII

PUBLICE

   /

DIRECTIA GENERALA

INGINERIE SANITARA URBANA

            

              ==>  SERVICIUL       6

                   TERMOFICARE     1

                                   5

 

              ==>  SERVICIUL       6    

                   ALIMENTARE      1     ==>   BIROUL       3

                   APA             5           CANALIZARE   1

                                                            2

 

              ==>  SERVICIUL DE    6

                   ASIGURAREA      1

                   CALITATII SI    5

                   SECRETARIAT CTE

 

              ==>  SERVICIUL       7

                   SALUBRITATE     1

                                   6

 

              ==>  SERVICIUL       7

                   IGIENIZARE      1

                                   6

 

              ==>  BIROUL          4

                   DEPOZITE        1

                   ECOLOGICE       3

 

              ==>  SERVICIUL       7

                   URMARIRE        1

                   DERULARE        6

                   INVESTITII

                   RETELE SUBTERANE

 

                                            ANEXA NR.3

 

   DIRECTIA            4

   COORDONARE         17   ==>  SERVICIUL AVIZARE       1

   LUCRARI EDILITARE  21        AUTORIZARE LUCRARI      5

                                EDILITARE               6

 

                           ==>  SERVICIUL EVIDENTA      1

                                LUCRARI                 5

                                EDILITARE               6

 

                           ==>  SERVICIUL COORDONARE    1

                                EXECUTIE                7

                                LUCRARI EDILITARE       8

 

                                           ANEXA NR.4

 

                            DEPARTAMENTUL      55

                           TRANSPORT PUBLIC    10

                          SI CAI COMUNICATII   45

                                   !

                                   !

                            SEF DEPARTAMENT

                                   !

                                   !

                                  / \

                                /     \

DIRECTIA DE TRANSPORT    25                   DIRECTIA RETELE       29

PUBLIC SI SIGURANTA       5                   STRADALE SI LUCRARI    4

CIRCULATIEI              20                   DE ARTA               25

 

  ==> Serviciul organizare,   6               ==>  Serviciul strategie   12

      urmarire si exploatare  1                    drumuri, poduri si     1

      transport urban         5                    pasaje rutiere        11

 

  ==> Serviciul licente       7               ==>  Serviciul investitii  10

      transport               1                    programare reparatii   1

      public                  6                    drumuri, poduri si     9

                                                   pasaje rutiere

 

  ==>  Biroul verificare      5               ==>  Serviciul              6

       legalitate             1                    strategie              1

       licente                4                    iluminat               5

 

  ==>  Serviciul organizare   6

       circulatie si          1

       parcaje                5

 

                                ANEXA NR. 5

 

                           STAT DE FUNCTII 1996

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.  Compartimentul              Functia                 Niv. Grad Grada-  Nr.de

poz.  de executie                         de conducere   st.  Tr.  datie   post.

--------------------------------------------------------------------------------

     A. DIRECTIA GENERALA INGINERIE SANITARA URBANA                        48

 1. Inspector de spec.                     Dir.gen.      S    1A   1        1

 2.     "          "                       Dir.gen.adj.  S    1A   1        1

 

     SERVICIUL TERMOFICARE                                                  6

 3. Inspector de spec.                     Sef serv.     S    1    1        1

 4.     "          "                                     S    3    1        1

 5.     "          "                                     S    2    1        1

 6. Inspector                                            M    1A   1        1

 7. Inspector de spec.                                   S    2    1        1

 8.     "          "                                     S    2    3        1

 

     SERVICIUL ALIMENTARE APA                                               6

 9. Inspector de spec.                     Sef serv.     S    1    4        1

10.     "          "                                     S    2    1        1

11.     "          "                                     S    2    1        1

12.     "          "                                     S    2    1        1

13.     "          "                                     S    3    2        1

14.     "          "                                     S    2    1        1

 

     BIROU CANALIZARE                                                       3

15. Inspector de spec.                     Sef birou     S    1    1        1

16.     "          "                                     S    2    1        1

17.Referent                                              M    1    1        1

 

     SERVICIUL DE ASIGURAREA CALITATII SI SECRETARIAT CTE                   6

18. Inspector de spec.                     Sef serv.     S    1    1        1

19.     "          "                                     S    2    4        1

20.     "          "                                     S    2    1        1

21. Referent                                             M    1A   1        1

22. Inspector de spec.                                   S    2    1        1

23. Secretar dactilograf                                 M    1    1        1

 

     SERVICIUL SALUBRITATE                                                  7

24. Inspector de spec.                     Sef serv.     S    1    1        1

25. Inspector                                            M    1A   1        1

26. Inspector de spec.                                   s    1    4        1

27.     "          "                                     s    2    1        1

28.     "          "                                     s    1    1        1

29.     "          "                                     s    2    1        1

30.     "          "                                     s    2    1        1

 

     SERVICIUL IGIENIZARE                                                   7

31. Inspector de spec.                     Sef serv.     s    1    1        1

32.     "          "                                     s    2    1        1

33.     "          "                                     s    3    1        1

34.     "          "                                     s    2    1        1

35.     "          "                                     s    2    1        1

36. Referent                                             M    1A   1        1

37. Dactilo                                              M    1    1        1

 

     BIROU DEPOZITE ECOLOGICE                                               4

38. Inspector de spec.                     Sef birou     s    1    1        1

39.     "          "                                     s    2    1        1

40.     "          "                                     s    2    1        1

41. Referent                                             M    3    3        1

 

     SERVICIUL URMARIRE DERULARE INVESTITII RETELE SUBTERANE                7

42. Inspector de spec.                     Sef serv.     S    1     4       1

43.     "          "                                     s    2     1       1

44.     "          "                                     s    2     1       1

45.     "          "                                     s    2     1       1

46.     "          "                                     s    2     1       1

47.     "          "                                     s    2     1       1

48. Referent deb.                                        M    X     X       1

--------------------------------------------------------------------------------

                             ANEXA NR. 6

                     ----------------------------

     DIRECTIA COORDONARE LUCRARI EDILITARE                                 21

 1. Inspector de spec.                     Director      S    1A    4       1

 

     SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE LUCRARI EDLITARE                         6

 2. Inspector de spec.                     Sef serv.     S    1     1       1

 3.     "          "                                     s    2     1       1

 4.     "          "                                     s    3     2       1

 5.     "          "                                     s    2     1       1

 6.     "          "                                     s    2     1       1

 7.     "          "                                     s    2     1       1

 

     SERVICIUL EVIDENTA LUCRARI EDILITARE                                   6

 8. Inspector de spec.                     Sef serv.     s    1     1       1

 9.     "          "                                     s    3     1       1

10.     "          "                                     s    2     1       1

11.     "          "                                     s    2     1       1

12.     "          "                                     s    2     1       1

13.     "          "                                     s    2     1       1

 

     SERVICIUL COORDONARE, EXECUTIE LUCRARI EDLITARE                        8

14. Inspector de spec.                    Sef serv.      s    1     4       1

15.     "          "                                     s    2     1       1

16.     "          "                                     s    2     1       1

17.     "          "                                     s    2     1       1

18.     "          "                                     s    2     1       1

19.     "          "                                     s    2     1       1

20.     "          "                                     s    2     1       1

21. Referent                                             M    X     X       1

--------------------------------------------------------------------------------

                             ANEXA NR.7

                   ---------------------------

     DEPARTAMENTUL TRANSPORT PUBLIC SI CAI COMUNICATII                       55

 1. Inspector de spec.                    Sef depart.    s    1A    1        1

 

     DIRECTIA DE TRANSPORT PUBLIC SI SIGURANTA CIRCULATIEI                  25

 1. Inspector de spec.                    Director       s    1A    4        1

 

     SERVICIUL ORGANIZARE, URMARIRE SI EXPLOATARE TRANSPORT URBAN            6

 2. Inspector de spec.                    Sef serv.      s    2     2        1

 3.     "          "                                     s    2     1        1

 4.     "          "                                     s    2     1        1

 5.     "          "                                     s    2     1        1

 6.     "          "                                     s    2     1        1

 7. Inspector deb.                                       s    X     X        1

 

     SERVICIUL LICENTE TRANSPORT PUBLIC                                      7

 8. Subinginer                             Sef serv.     SSD  2     2        1

 9. Inspector de spec.                                   s    2     1        1

10.     "          "                                     s    2     1        1

11.     "          "                                     s    2     1        1

12.     "          "                                     s    2     1        1

13.     "          "                                     s    2     1        1

14.     "          "                                     s    2     1        1

 

     BIRUL VERIFICARE LEGALITATE LICENTE                                     5

15. Inspector de spec.                   Sef birou      s     2     1        1

16.     "          "                                    s     2     1        1

17.     "          "                                    s     2     1        1

18.     "          "                                    s     2     1        1

19.     "          "                                    s     2     1        1

 

     SERVICIUL ORGANIZARE CIRCULATIE SI PARCAJE                              6

20. Inspector de spec.                  Sef serv.       s     1     1        1

21.     "          "                                    s     2     4        1

22.     "          "                                    s     2     4        1

23.     "          "                                    s     2     4        1

24. Referent                                            M     1     2        1

25.     "                                               M     1     1        1

 

     B. DIRECTIA RETELE STRADALE SI LUCRARI EDILITARE                       29

 1. Inspector de spec.                  Director        s     1A    1        1

 

     SERVICIUL STRATEGIE DRUMURI, PODURI SI PASAJE RUTIERE                  12

 2. Inspector de spec.                  Sef serv.       s     1     1        1

 3.     "          "                                    s     3     4        1

 4.     "