Hotărârea nr. 131/1998

HOTARAREnr. 131 din 1998-07-09 HOTARIRE numar 131 din 07/09/1998 priv.aprob.docum.tehnico-economice a investitiei "Imbunatatirea conditiilor de circulatie pe sos.Buc-Ploiesti in zona Fantana Miorita" mun.Buc.
HOT. 131 09/07/1998
HOTARIRE numar 131 din 07/09/1998

HOTARIRE numar 131 din 07/09/1998

priv.aprob.docum.tehnico-economice a investitiei "Imbunatatirea conditiilor de circulatie pe sos.Buc-Ploiesti in zona Fantana Miorita" mun.Buc.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

         privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

       "Imbunatatirea conditiilor de circulatie pe sos.Bucuresti-Ploiesti

               in zona Fantana Miorita", municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere raportul Departamentului Servicii Publice si expunerea de motive a primarului general, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Imbunatatirea conditiilor de circulatie pe sos.Bucuresti-Ploiesti in zona Fantana Miorita", municipiul Bucuresti;

     Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu Legea finantelor publice nr.72/1996 coroborata cu anexa nr.18 la Legea bugetului de stat nr.72/1997, art.1, lit."a";

     In temeiul art.20 si art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba documentatia tenico-economica a investitiei "Imbunatatirea conditiilor de circulatie pe sos.Bucuresti-Ploiesti in zona Fantana Miorita" din municipiul Bucuresti, in conformitate cu acordul M.F. nr.1918/1997.

 

     Art.2- Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se face din fodnurile bugatului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate conform legii.

 

                                           CONTRASEMNEAZA

         PRESEDINTE DE SEDINTA            SECRETAR GENERAL

               Iulian Cretu                Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 09.07.1998

Nr.131