Hotărârea nr. 130/1998

HOTARAREnr. 130 din 1998-07-09 HOTARIRE numar 130 din 07/09/1998 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare str Vasile Lascar, intre Sos.Stefan cel Mare si Bd.Dacia", mun.Bucuresti
HOT. 130 09/07/1998
HOTARIRE numar 130 din 07/09/1998

HOTARIRE numar 130 din 07/09/1998

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare str Vasile Lascar, intre Sos.Stefan cel Mare si Bd.Dacia", mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                HOTARARE

        privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

         "Modernizare str.Vasile Lascar, intre Sos.Stefan cel Mare si

                     B-dul Dacia, municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere raportul Departamentului Servicii Publice si expunerea primarului general, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare str.Vasile Lascar, intre Sos.Stefan cel Mare si Bd.Dacia", municipiul Bucuresti;

     Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu Legea finantelor publice nr.72/1996 coroborata cu anexa nr.8 la Legea bugetului de stat nr.72/1997, art.1, lit."a";

     In temeiul art.20 si art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei "Modernizare str.Vasile Lascar, intre Sos.Stefan cel Mare si Bd.Dacia", din municipiul Bucuresti, in conformitate cu acordul M.F. nr.1938/1997.

 

     Art.2- Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor aprobate conform legii.

 

                                           CONTRASEMNEAZA

                                              SECRETAR,

                                           Dinu Grigorescu

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                Iulian Cretu

 

Bucuresti, 09.07.1998

Nr.130