Hotărârea nr. 129/1998

HOTARAREnr. 129 din 1998-07-09 HOTARIRE numar 129 din 07/09/1998 privind atribuirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti" domnului LIVIU CIULEI
HOT. 129 09/07/1998
HOTARIRE numar 129 din 07/09/1998

HOTARIRE numar 129 din 07/09/1998

privind atribuirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti" domnului LIVIU CIULEI

 

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

              privind atribuirea titlului de "Cetatean de onoare

               al municipiului Bucuresti" domnului LIVIU CIULEI

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Analizand raportul 2631/25.06.1998 al Directiei pentru Cultura si Culte;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."u" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Articol unic - Se confera titlul de "Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti" domnului LIVIU CIULEI.

 

                                                    CONTRASEMNEAZA

                                                       SECRETAR,

                                                    Dinu Grigorescu

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                   Iulian Cretu

 

Bucuresti, 09.07.1998

Nr.129