Hotărârea nr. 125/1998

HOTARAREnr. 125 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 125 din 07/02/1998 privind aprobarea duratei concediului de odihna suplimentar personalului din unele institutii publice ale C.G.M.B.
HOT. 125 02/07/1998
HOTARIRE numar 125 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 125 din 07/02/1998

privind aprobarea duratei concediului de odihna suplimentar personalului din unele institutii publice ale C.G.M.B.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

          privind aprobarea duratei concediului de odihna suplimentar

             personalului din unele institutii publice ale C.G.M.B.

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general si raportul Directiei personal, privind aprobarea duratei concediului de odihna suplimentar personalului din C.G.M.B.;

     In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.250/1992;

     Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20(3) si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba durata concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de personal, activitatile si locurile de munca din institutiile publice aflate sub autoritatea C.G.M.B., conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Concediile de odihna suplimentare se acorda pentru categoriile de personal, activitatile si locurile de munca din anexa, pe perioada in care exista conditii grele, periculoase sau vatamatoare, conformate prin Buletine de determinare prin expertizare sau Buletine de determinare a noxelor si altor factori novici, eliberate de organele in drept, potrivit art.2 si 3 din Legea nr.31/1991.

 

     Art.3- Concedile de odihna suplimentae se acorda personalului care lucreaza permanent la aceste locuri de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.

 

     Art.4- Cheltuielile necesare pentru plata concediilor de odihna suplimentare se asigura din bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             SECRETAR GENERAL,

           Radu-Florin Dumbraveanu              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.125

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI               ANEXA LA HOTARAREA NR.125/02.07.98

 

              Durata concediului de odihna suplimentar ce se acorda

         la unele categorii de personal, activitati si locuri de munca,

     potrivit prevederiloe HG nr.250/1993 in institutiile publice ale CGMB

--------------------------------------------------------------------------------

Categoriile de personal, activitatile si locurile        Nr.zile concediu odihna

de munca la care se acorda concediu de odihna                suplimentar/an

suplimentar in institutiile publice ale CGMB

--------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRATIA STRAZILOR

1. Personal care executa lucrari de intretinere si reparatii

la indicatoare de circulatie, pozari de stalpi pe trotuare

sau pastile de adancimi de 500-600 mm in conditii de zgomot,

trepidatii, gaze nocive, risc de accidentare in timpul

efectuarii lucrarilor, marcaje rutiere pe carosabil, in conditii

de zgomot, trepidatii si gaze nocive.                                    4 zile

 

2. Personal care executa lucrari de montari, reparatii,

intretinere, instalatii de semnalizatoare in conditii de zgomot,

trepidatii, pericol de electrocutare, gaze de esapament, risc

de accidentare in timpul efectuarii lucrarilor.                          4 zile

 

3. Personal care desfasoara activitatea in pasaje rutiere pentru

intretinerea in stare de functionare a acestora, supusi permanent

riscului de expunere la inhalare gaze si vapori toxici, zgomote

si trepidatii.                                                           4 zile

 

ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIUL UMAN

4. Muncitorii care manipuleaza cadavre in cimitire si crematorii

umane si cei care efectueaza operatiuni de deshumare de cadavre

in cimitire, expusi pericolului de contagiune si imbolnavire.            7 zile

 

ADMINISTRATIA GRADINII ZOOLOGICE

5. Personalul cu studii superioare, medii si ajutator, necalificat

care desfasoara activitati direct si permanent de ingrijirea

animalelor salbatice si domestice, avand inclusiv contact cu

produsele lor biologice in vederea acordarii asistentei sanitare

a hranei, efectuarii curateniei, dezinfectiei, manipularii si

contentiei animalelor pentru tratamente, mutari, transport etc

care prezinta risc de contagiune prin bolile comune omului si

animalelor, precum si risc de agresiune din partea animalelor

salbatice.                                                               5 zile

 

6. Personal care efectieaza spalarea si dezinfectia echipamentului

de protectie si de lucru, a veselei animalelor, care indeparteaza

gunoiul si dejectiile (inclusiv tractoristii), instalatori sanitari,

vidanjorii, personal care intretine spatiile verzi limitrofe

amplasamentelor animalelor.                                              4 zile

 

7. Celelalte categorii de personal care in timpul desfasurarii

activitatii lucreaza in amplasamentele animalelor sau in

imediata lor vecinatate.                                                 3 zile

 

8. Personalul care desfasoara activitatea de preparare a hranei

animalelor.                                                              3 zile

 

9. Personalul care efectueaza operatiuni de dezinsectie, dezinfectie

si deratizare.                                                           3 zile

 

10. Persoanlul care lucreaza la tamplarie, sudura, lacatuserie,

forja si atelier pictura.                                                3 zile

 

ADMINISTATIA PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR

11. Personalul care rezinta risc de imbolnavire prin contagiune

cu bolii comune omului si animalelor, parazitoze datorita diferitelor

activitati ce comporta contactul cu animalele (medici veterinari,

tehnicieni, ingijitori, prinzatori animale, soferii care deservesc

masinile care transporta animalele, fochistii).                          5 zile