Hotărârea nr. 116/1998

HOTARAREnr. 116 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 116 din 06/25/1998 priv.desemnarea a 10 consilieri ai CGMB, ce urmeaza sa faca parte din colectivul de vizitatori pt."Programul de monitorizare al sistemului penitenciar
HOT. 116 25/06/1998
HOTARIRE numar 116 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 116 din 06/25/1998

priv.desemnarea a 10 consilieri ai CGMB, ce urmeaza sa faca parte din colectivul de vizitatori pt."Programul de monitorizare al sistemului penitenciar

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                    BUCURESTI

 

                                    HOTARARE

   privind desemnarea a 10 consilieri al Consiliului General al munipiului

   Bucuresti, ce urmeaza sa faca parte din colectivul de vizitatori pentru

            "Programul de monitorizare al sistemului penitenciar"

 

     Avand in vedere "Programul privind monitorizarea sistemului penitenciar", de catre comunitate prin colective (grupuri) de vizitatori;

     Vazand expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de adresa Tribunalului municipiului Bucuresti nr.648/10.06.1998;

     In baza art.20, lit."t" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Articol unic - Se desemneaza 10 membri ai Consiliului General al municipiului Bucuresti, sa faca parte din colectivul de vizitatori, pentru "Programul de monitorizare al sistemului penitenciar", conform anexei. care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                                 PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                      Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.116

 

                                  ANEXA LA HOTARAREA NR.116/25.06.1998

 

                               TABEL NOMINAL

       cu membrii CGMB desemnati sa faca parte din colectivul de vizitatori

           pentru "Programul de monitorizare al sistemului penitenciar"

 

           1. OLARU VASILE

           2. ONTANU NECULAI

           3. DUMBRAVEANU RADU-FLORINEL

           4. NICOLESCU CECILIA

           5. IONESCU MIHAIL

           6. MATEESCU DUMITRU

           7. CONSTANTIN FLORENTINA-CLODETA

           8. IVAN GHEORGHE

           9. NEGRAU DORU

          10. ALEXANDRU MARCEL