Hotărârea nr. 115/1998

HOTARAREnr. 115 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 115 din 06/25/1998 privind organizarea la Bucuresti a celui de-al V-lea Forum Economic al Regiunilor Europei
HOT. 115 25/06/1998
HOTARIRE numar 115 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 115 din 06/25/1998

privind organizarea la Bucuresti a celui de-al V-lea Forum Economic al Regiunilor Europei

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

                      privind organizarea la Bucuresti

            al celui de-al V-lea Forum Economic al Regiunilor Europei

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."x" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba organizarea la Bucuresti a celui de-al V-lea Forum  Economic al Regiunilor Europene, in perioada 02-04 iulie 1998.

 

     Art.2- Pentru buna desfasurare a manifestatiilor implicate, se aproba alocarea de la bugetul Primariei municipiului Bucuresti a sumei de 70 milioane lei, necesara pentru oferirea unei mese oficiale participantilor la reuniunea in cauza, suma astfel alocata urmand a se cheltui in conformitate cu normele legale in vigoare.

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                     Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.115