Hotărârea nr. 114/1998

HOTARAREnr. 114 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 114 din 06/25/1998 privind modernizarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare Calea Grivitei intre str.Clabucet si Bd.Ion Mihalache", mun.Bucuresti
HOT. 114 25/06/1998
HOTARIRE numar 114 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 114 din 06/25/1998

privind modernizarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare Calea Grivitei intre str.Clabucet si Bd.Ion Mihalache", mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

        privind modernizarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

        "Modernizare Calea Grivitei intre Str.Clabucet si Bd.Ion Mihalache",

                              municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996, coroborata cu art.1, lit."a" din anexa nr.18 la Legea bugetului de stat nr.72/1997;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."m" si ale art.87 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei "Modernizare Calea Grivitei intre Str.Clabucet si Bd.Ion Mihalache", din municipiul Bucuresti, in conformitate cu acordul Ministerului de Finante nr.1333/1998.

 

     Art.2- Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

                               PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.114