Hotărârea nr. 113/1998

HOTARAREnr. 113 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 113 din 06/25/1998 privind administrarea spatiilor verzi si aliniamentelor stradale aferente strazilor de pe teritoriul Primariilor de sector 1-6
HOT. 113 25/06/1998
HOTARIRE numar 113 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 113 din 06/25/1998

privind administrarea spatiilor verzi si aliniamentelor stradale aferente strazilor de pe teritoriul Primariilor de sector 1-6

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                    HOTARARE

         privind administrarea spatiilor verzi si aliniamentelor stradale

           aferente strazilor de pe teritoriul Primariilor de sector 1-6

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si a raportului de specialitate al Departamentului Servicii Publice, privind administrarea spatiilor verzi si aliniamentelor stradale aferente strazilor de pe teritoriul Primariilor de sector 1-6;

     Vazand avizul comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", "l" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Spatiile verzi si aliniamentele stradale, aferente strazilor preluate de catre Primaria municipiului Bucuresti prin Hotararea C.G.M.B. nr.166/25.06.1997, se administreaza de catre Primariile de sector 1-6.

 

     Art.2- Spatiile verzi si aliniamentele stradale, altele decat cele aferente strazilor preluate prin Hotararea C.G.M.B. nr.166/25.09.1997, raman in administrarea Primariilor de sector 1-6.

 

     Art.3- Spatiile verzi si aliniamentele stradale, aflate in administrarea Administratiei Parcurilor si Gradinilor, conform anexei 1 la prezenta hotarare, se intretin in continuare de aceasta.

 

     Art.4- Serviciul de intretinere, toaletare/taiere arbori se face de catre Primariile de sector 1-6, prin sectiile spatii verzi din cadrul ADP-urilor

 

     Art.5- Serviciul de toaletare.taiere arbori poate fi scos la licitatie de catre Primariile de sector 1-6 si Administratia Parcurilor si Gradinilor.

 

     Art.6- Consiliul General al municipiului Bucuresti va prevede in buget sumele destinate activitatii sus-mentionate, de intretinere, toaletare/taiere arbori.

 

     Art.7- Departamentul Servicii Publice, Departamentul Economic, Directia Juridica, Legislatie, Contencios, Directia Personal, Directia Generala de Asistenta Sociala, Administratia Parcurilor si Gradinilor, Administratia Strazilor si Primariile de sector 1-6, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                    Vasile Olaru    

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.113

 

                                     ANEXA LA HOTARAREA NR.113/25.06.1998

 

                     SPATII VERZI SI ALINIAMENTE STRADALE

       AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR

 

1. B-dul Lascar Catargiu - zona centrala dintre Piata Romana si Piata Victoriei;

 

2. B-dul General Magheru - scoarurile laterale - vis-a-vis de magazinul EVA si ONT si lateral cinema Patria;

 

3. B-dul Nicolae Balcescu - scuarurile laterale - vis-a-vis de magazinul UNIC si sediul PNL;

 

4. Piata Universitatii - rondul cental, pastilele laterale, zona verde Teatrul national si zona verde Coltea;

 

5.Sos.Bucuresti-Ploiesti - aliniamentele laterale intre Aeroportul Baneasa si pasajul Otopeni;

 

6. Aleea Privighetorilor - scuarurile din fata Academiei de Politie.