Hotărârea nr. 112/1998

HOTARAREnr. 112 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 112 din 06/25/1998 privind finantarea unui program de lucrari de reabilitare a retelei de alimentare cu apa poptabila prin metode de excavatii minime
HOT. 112 25/06/1998
HOTARIRE numar 112 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 112 din 06/25/1998

privind finantarea unui program de lucrari de reabilitare a retelei de alimentare cu apa poptabila prin metode de excavatii minime

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

                               HOTARARE

          privind finantarea unui program de reabilitare a retelei

        de alimentare cu apa potabila prin metode de excavatii minime

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic, privind oportunitatea si necesitatea aprobarii procedurii de finantare propuse;

     In temeiul prevederilor Legii nr.72/1996 si a Legii nr.91/1993, completata cu Ordonanta Guvernului nr.36/1995, Hotararilor C.G.M.B. nr.68 si 106 din 1997;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."c", "g" si "l", ale art.28 si ale art.99 din legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba preluarea creditului in valoare de 100 milioane DKK de catre Regia Generala de Apa Bucuresti, destinat realizarii Proiectului de reabilitare a retelelor de apa din municipiul Bucuresti prin metoda excavatiilor minime, urmand ca finantarea costului creditului, rambursarii acestuia, taxele si TVA-ul aferent sa fie asigurate de catre Consiliul General al municipiului Bucuresti, din bugetul local.

 

                                  PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                     Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.112