Hotărârea nr. 107/1998

HOTARAREnr. 107 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 107 din 06/25/1998 privind utilizarea unor sume din disponibilul fondului de tezaur al municipiului Bucuresti
HOT. 107 25/06/1998
HOTARIRE numar 107 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 107 din 06/25/1998

privind utilizarea unor sume din disponibilul fondului de tezaur al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

                      privind utilizarea unor sume

                  din disponibilul fondului de tezaur

                       al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale Buget, Contabilitate, Financiar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In conformitate cu prevederile art.61 si 66 din Legea nr.72/1996 si ale art.31 din Legea bugetului de stat nr.109/1998;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."e" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba utilizarea sumei de 10.800.000,0 mii lei din disponibilul la 31.12.1997 al fondului de tezaur al municipiului Bucuresti pentru invesitiile ce se finanteaza de la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1998.

     Aceasta suma se va cuprinde la pozitia "alte surse" in lista de investitii anexa la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti pe acest an.

 

     Art.2- Se aproba acordarea unui imprumut in suma de 13.600.000,0 mii lei din fondul de tezaur al municipiului Bucuresti, la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1998, suma cer se cuprinde ca sursa pentru bugetul pe acest an.

     Imprumutul se va acoperi din excedentul bugetului Consiliului General al municipiului Bucuresti la 31.12.1998 sau, dupa caz, se va include, cu dobanzile aferente, in cheltuielile bugetului pe anul 1999.

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                      Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.107