Hotărârea nr. 106/1998

HOTARAREnr. 106 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 106 din 06/25/1998 privind scutirea la plata a unor majorari de intarziere la taxa locala speciala de igienizare publica si taxa locala speciala de salubritate publica
HOT. 106 25/06/1998
HOTARIRE numar 106 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 106 din 06/25/1998

privind scutirea la plata a unor majorari de intarziere la taxa locala speciala de igienizare publica si taxa locala speciala de salubritate publica

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

             privind scutirea la plata a unor majorari de intarziere

                 la taxa locala speciala de igienizare publica

                si taxa locala speciala de salubritate publica

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale, cu modificarile ulterioare, prevederile Ordonantei Guvernului nr.11/1996, privind executarea creantelor bugetare, modificata prin instituirea taxelor locale speciale de igienizare si salubritate publica, cu modificarile ulterioare;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."f", ale art.28 si ale art.97 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Pentru debitele reprezentand taxa locala speciala de igienizare publica datorata in conformitate cu Hotararea C.L.M.B. nr.68/1996 si respectiv taxa locala speciala de salubritate publica datorata in conformitate cu Hotararea C.G.M.B. nr.47/1997. aferente trimestrelor I, II si III 1997, nu se percep majorari de intarziere, in conditiile stabilite prin prezenta hotarare.

 

     Art.2- Beneficiaza de prevederile art.1 contribuabilii - persoane fizice sau juridice - care au achitat sau care achita pana la data de 31 august 1998 debitele reprezentand taxele aferente trimestrelor I, II si III 1997.

 

     Art.3- Pentru cazurile ce se incadreaza in prevederile art.1 si art.2, majorarile calculate se anuleaza, iar cele care au fost deja achitatese considera ca plata in avans.

 

                               PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.106