Hotărârea nr. 104/1998

HOTARAREnr. 104 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 104 din 05/28/1998 privind acceptarea unei donatii
HOT. 104 28/05/1998
HOTARIRE numar 104 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 104 din 05/28/1998

privind acceptarea unei donatii

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general a municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unei donatii din partea SC CONECTO CONIMPEX SRL;

     Tinand seama de referatul si raportul Serviciului Coordonare Complexa, inregistrata cu nr.60223/23.01.1998 si 60224/23.01.1998;

     In temeiul prevederilor art.28 si ale 81 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti,

 

                                    Hotaraste:

 

     Art.1- Se accepta donatia fara sarcini, facuta de SC CONECTO CONIMPEX SRL, constand din mobilier de birou in valoare de 17.037.037,00 lei, conform facturilor de achizitie seria FL nr.6478616/15.01.1998, 6478625/21.01.1998 si 6478683/1998, pentru mobliarea camerei 204, etaj 2, in care functioneaza Serviciul Coordonare Complexa - DUAT - PMB.

 

     Art.2- Predarea - primirea mobilierului se va face pe baza de fisa de inventar intocmita pentru fiecare persoana angajata in cadrul Serviciului Coordonare Complexa - DGU - DUAT - PMB.

 

                                      PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                        Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.104