Hotărârea nr. 103/1998

HOTARAREnr. 103 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 103 din 05/28/1998 priv.incetarea aplicab.Hot.nr.32/23.07.92 si 46/22.07.19, referit.la atribuirea bl.P1 si P2 sit.in str.Zabrautului nr.9 si 11,in fol.gratuita
HOT. 103 28/05/1998
HOTARIRE numar 103 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 103 din 05/28/1998

priv.incetarea aplicab.Hot.nr.32/23.07.92 si 46/22.07.19, referit.la atribuirea bl.P1 si P2 sit.in str.Zabrautului nr.9 si 11,in fol.gratuita

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILUL GENERAL AL MUNICPIULUI

                                BUCURESTI

 

 

                                HOTARARE

       privind incetarea plicabilitatii Hotararilor nr.32/23.07.1992 si

        nr.46/22.07.1994, referitoare la atribuirea blocurilor P1 si P2,

     situate in str.Zabrautului nr.9 si 11, sector 5, in folosinta gratuita,

                pe termen de 10 ani, Ministerului de Interne

 

     Avand in vedere referatul Directiei Generale de Asistenta Sociala Tineret si Sport, precum si adresele UM 0630 Bucuresti nr.32275/1996 si Administrarea Fondului Imobiliar nr.7315/1996;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."v" si ale art.81 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                   Hotaraste;

 

     Articol unic - Inceteaza aplicabilitatea Hotararilor CLMB nr.32/23.07.1992 si 46/11.07.1994, iar Departamentul Patrimoniului Imobiliar - Directia General de Administrare a Fondului Imobiliar isi va modifica evidentele potrivit reglementarilor legale actuale.

 

                                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                      Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.103