Hotărârea nr. 101/1998

HOTARAREnr. 101 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 101 din 05/28/1998 privind aprobarea organigramei si numarului de personal al Administratia pentru supravegherea animalelor
HOT. 101 28/05/1998
HOTARIRE numar 101 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 101 din 05/28/1998

privind aprobarea organigramei si numarului de personal al Administratia pentru supravegherea animalelor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

 

                               HOTARARE

           privind aprobarea organigramei si numarului de personal

              la Administratia pentru supravegherea animalelor

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal, prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal la Administratia pentru supravegherea animalelor;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20(2), lit."d", "j" si "v" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                       Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data de 01.06.1998, se aproba organigrama si numarul de personal ale Administratiei pentru supravegherea animalelor conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Administratia pentru supravegherea animalelor se doteaza cu un autoturism transport persoane.

 

     Art.3- Plata salariilor se va face in limita plafonului de salarii aprobat prin bugetul local.

 

     Art.4- Se aproba componenta nominala a Comisiei de analiza si verificare a programului de sterilizare a cainilor fara stapan din municipiul Bucuresti, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                                 PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                    Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.101

 

                            ANEXA NR.1 LA HOT.101/28.05.1998

 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA PENTRU SUPRAVEGHEREA

          ANIMALELOR

 

 

                                DIRECTOR

 

CONTABIL SEF                   SECTIA 1           SERVICIUL      BIROUL

Contabilitate-financiar        SECTIA 2           MEDICAL        JURIDIC

Serv.Adm.Aprov.Intret.Invest.  SECTIA 3           VETERINAR      PERSONAL

                               SECTIA 4

 

       TOTAL PERSONAL       130

     -----------------------------

       Conducere              9

       Tesa exec.            32

       Paza                  16

       Muncitori             73

 

 

                     ANEXA NR.2 LA HOT.101/28.05.1998

 

         Comisia va avea urmatoarea componenta:

 

         1. Popescu Ioana

         2. Radu Lucian

         3. Constantin Florentina

         4. Nicolicescu Cecilia

         5. Voiculescu Mihai

         6. Ciulavu Vasile

         7. Petre Romulus